Onsdag 1 juli

VÄDER
Klart väder och stiltje hela dagen.
02:00: Medelvind NV 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,6°C, vattenstånd -8 cm
05:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 2 m/s, +13,9°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind S 1 m/s, byvind 1 m/s, +15,6°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +16,9°C, vattenstånd -1 cm
14:00: Medelvind SV 3 m/s, byvind 3 m/s, +17,9°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind SV 2 m/s, byvind 3 m/s, +19,2°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind O 1 m/s, byvind 1 m/s, +18,7°C, vattenstånd -1 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 24 nät 04:00-12:00.
Burar, 24 i Kausan 04:30-21:00 och 13 på Playan 05:00-21:00

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
41 individer av 8 arter:
Skärpiplärka 8, rörsångare 2, hussvala 1, sädesärla 1, stare 11, rödbena 1, gråtrut 1 och silltrut 16.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 41 och i år 4835.

Kontroller

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Tumlarväder hela dagen med strålande solsken, vilket också gav oss möjlighet att se några grupper med tumlare under dagen, dock var antalet turister fler. Tre personer från Ringhals var på ön och kontrollerade sin strålningsmätare. Det mest celebra besöket utgjordes dock av Lasse och Uno som kom hit med huvudsyftet att lämna fler färgringar till silltrutarna då postleveransen var för långsam för att de skulle hinna med ut i lördags. Under kvällen tog vi en tur och försåg ytterligare silltrutsungar med de nya ringarna. Lasse passade också på att fiska lite, men då undertecknad råkade säga de förbjudna orden gav hans fiske enbart en makrill, men smaken på den var underbar!

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KnölsvanCygnus olor 3 Adult Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 23 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 6 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 6 Pulli Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Pulli/nyligen flygga ungar
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 30 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 10 ex. Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Honfärgad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 4 ex. Sträckande SV
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 2 ex. Rastande
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RödbenaTringa totanus 1 ex. Ringmärkt
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 5 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 16 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 1 ex. Ringmärkt
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 13 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 4 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 8 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Rastande
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 2 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 150 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Ringmärkt
 • HämplingCarduelis cannabina 1 ex. Rastande

Måndag 29 juni

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 13 nät 04:00-06:00.

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
60 individer av 4 arter:
Silltrut 50, fiskmås 8, hussvala 1 och skärpiplärka 1
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 509 och i år 4774.

Kontroller
Två adulta tobisgrisslor fångades i bolådorna och kontrollerades, den ena var märkt som unge 1999 (17 år) och den andra 2003 (12år)

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Idag fortsatte vi med silltrutsmärkning och ytterligare 50 individer försågs med ring. En kontroll av häckande hussvalor på boningshuset gjordes och totalt finns ägg i sju av bona, tre på östra och fyra på västra gaveln. En adult tretåig mås försågs med färgring. Tommy har också sett till och mata in ringmärkning i fagel så att all ringmärkning till dagens datum finns registerad. Idag lämnade ytterligare två tretåiga måsungar sina bon för första gången.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 4 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 Adult Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Rastande (klockfotsrevet)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 50 ex. Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär

 • KärrsnäppaCalidris alpina 5 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 1 Adult Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 14 ex. Sträckande SV
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 50 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (8 ringmärkta.)
 • FiskmåsLarus canus 8 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus 56 ex. Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (50 ringmärkta.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 3 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TornseglareApus apus 5 ex. Förbiflygande
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (1 märkt.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Rastande (kontrollerad.)
 • StareSturnus vulgaris 80 ex. Rastande
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 Hane Rastande

Söndag 28 juni

VÄDER
Mulet under hela dagen.
02:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 3 m/s, +15,0°C, vattenstånd – cm
05:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,7°C, vattenstånd – cm
08:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 6 m/s, +13,1°C, vattenstånd +9 cm
11:00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 5 m/s, +14,3°C, vattenstånd -3 cm
14:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,5°C, vattenstånd -4 cm
17:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,4°C, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,6°C, vattenstånd +3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Tommy Järås, Åsa Rydén och Andreas Eriksson.

VERKSAMHET
Nätfångst med 22 nät 04:00-09:00, 19 nät 09:00-11:00.

OBSERVATIONER
Se daglig artsammanställning.

RINGMÄRKNING
69 individer av 9 arter:
Silltrut 56, gråtrut 5, gransångare 1, lövsångare 1, rödstjärt 1, grönsiska 1, törnsångare 1, skärpiplärka 1 och stare 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 449 och i år 4714.

Kontroller
Tre färgmärkta silltrutar lästes av under dagen, den engelskt märkta silltruten som setts här på Nidingen under de senaste åren och två trutar som ringmärktes som ungar här 2012 och således är 4k nu.

UPPDRAGSARBETE
Inget.

ÖVRIGT
Ytterligare fyra ljusloggers plockades av från tretåiga måsar, så nu är troligtvis alla insamlade av de som går att samla in i år. Vi har sett ytterligare en individ som är försedd med en logger, dock verkar inte den individen häcka i år vilket gör den nästintill omöjligt att fånga. De två första tretåiga måsungarna provade sina vingar idag, den första att lämna boet var ungen i bo 11, vilket också var den först kläckta av ungarna i år, den fick sedan sällskap av en av ungarna i bo 12. Under eftermiddagen gjorde vi alla en insatts för att förse silltrutsungarna med ringar, likt de senaste åren försågs de även i år med färgringar.

VID DATORN
Andreas Eriksson

 • KanadagåsBranta canadensis 14 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 5 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskrakeMergus merganser 1 Hona Rastande (Rastade vid klockfotsrevet)
 • StorlomGavia arctica 1 Adult Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 ex. Stationär

 • VattenrallRallus aquaticus 2 Hane Spel/sång
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär (Kausan.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Rastande
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Rastande
 • GrönbenaTringa glareola 7 ex. Sträckande SV
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 ex. Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 10 ex. Sträckande SV
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (56 pulli ringmärkta)
 • SilltrutLarus fuscus 56 ex. Ringmärkt

 • GråtrutLarus argentatus 5 ex. Ringmärkt
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär (5 pulli ringmärkta)
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • TamduvaColumba livia (domest.) 1 ex. Rastande (Märkt brevduva.)
 • TornseglareApus apus 10 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 Hane Rastande (ringmärkt)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 1 ex. Ringmärkt
 • KoltrastTurdus merula Noterad Stationär
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Ringmärkt
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Rastande (ringmärkt)
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 2 ex. Rastande (1 ringmärkt)
 • Gransångare, underarten collybitaPhylloscopus collybita collybita 1 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Ringmärkt
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 1 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 25 ex. Rastande
 • StareSturnus vulgaris 2 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 ex. Rastande (ringmärkt)

Nidingen övr organismer, Hl

 • KnubbsälPhoca vitulina 1 ex.

Fredag 26 juni

VÄDER
Vackert väder med strålande solsken från gryningen och till middagstid. En del moln inne över fastlandet. På eftermiddagen drog en del cirrusmoln upp från V. Ganska god sikt. På kvällen bleke på havet.
02:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,3°C, vattenstånd +16 cm
05:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +11,9°C, vattenstånd +12 cm
08:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 9 m/s, +13,8°C, vattenstånd 0 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,3°C, vattenstånd -9 cm
14:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 6 m/s, +16,5°C, vattenstånd +1 cm
17:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 4 m/s, +16,6°C, vattenstånd – cm
20:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 3 m/s, +14,1°C, vattenstånd -4 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:20 och ner 22:10.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 05:30-10:30. Vardera en bur betade med fiskbitar 07:00-20:00 vid nätplatserna 5, 6 och 13. Lagning av två nät och utbyte till nya nät och stänger på nätplats 6D-E.
Uppstöttning av mur som håller på att rasa vid nedgången till nätplats 5E. Uppbyggande av ett murparti som rasat S om västra gamla fyren.
Det trådlösa nätverket har byggts ut till ringmärkarlabbet via en kabel, som grävts ner över fyrplan, och paddan har hängts upp i en hållare på väggen till vänster om anslagstavlan, vilken för ändamålet flyttades något till höger. På labbet har även uppsättning av en pappershållare ägt rum. Målning av dörrkarm och tröskel på labbet. Vidare kan nämnas att tyget på en av de trasiga labbstolarna har förstärkts med ett nytt överdrag.
Till sist kan nämnas att Anette har rensat ogräs i potatislanden.

OBSERVATIONER
SMÅSPOV Ett ex rastade på Hamnudden under morgonen.
SVARTSNÄPPA En ad i full sommardräkt slog till på Hamnudden 05:46, men fortsatte efter två minuter bort till Playan där den även sågs en stund senare.
SVARTHÄTTA För andra dagen i rad har vi hört en svarthätta sjunga i slånbuskaget vid nätplats 6.

RINGMÄRKNING
1 individ av 1 art:
Stare 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 363 och i år 4 628.

KONTROLLER
Gråtruten med blå färgring V.W8F sågs även idag vid Lilla bryggan. Dessutom fångades en adult gråtrut med grön färgring på vänster ben i en av kompostbingarna. Båda dessa trutar ringmärktes 20-21/5 efter fångst i nämnda binge.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (7 tim).

ÖVRIGT
Eftersom nätfångsten idag bara gav en stare och vi var färdiga med pullmärkningen av tobisgrisslor och tretåig mås för denna vecka, så hann vi med lite annat småpyssel (se ovan under verksamhet).
På kvällen kom Potatis-Gunnar på besök och hans vana trogen fick vi en dagstidning, denna gång en G-P.

VID DATORN
Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson
 • KanadagåsBranta canadensis 11 ex. Stationär (Under tidig morgon såg 3 ad + Västuddens par med vuxen unge)
 • GravandTadorna tadorna 3 Pulli Stationär (Idag verkade det som de 4 ungarna hade reducerats till 3.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan verkade ha förlorat en av sina tidigare 4 ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 5 Adult Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 Adult Hona Stationär
 • EjderSomateria mollissima 218 ex. Stationär (218 ex, huvudsakligen eklipshanar, inräknades S om Ostudden.)
 • SjöorreMelanitta nigra 28 ex. Sträckande S (En flock.)
 • SjöorreMelanitta nigra 20 ex. Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 ex. Stationär

 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Sträckande SV (Den passerade över ön vid middagstid.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Den spelande hanen i Kausan satt i den höga strandvegetationen ca 25 meter V om gästtoan.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Bo, ägg/ungar (Ett bo med 3 ägg ruvades vid 23-tiden av Vi/Me Lb/Sv strax SO om badtunnan.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 1 ex. Rastande (Den stod på Hamnudden 05:43.)
 • SvartsnäppaTringa erythropus 1 Adult Rastande (En ad i full sommardräkt slog till på Hamnudden 05:46, men fortsatte efter två minuter bort till Playan där den även sågs en stund senare.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 12 Adult Sträckande SV (5 + 6 + 1.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus 2 ex. Individmärkt
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande (Ett par ruvar fortfarande på stenmalen O om Strandoxeln.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 4 ex. Stationär (Minst 4 ex.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (En tobisgrissleunge togs av en gråtrut på Västudden, men vi såg inte hur truten kom åt ungen.)
 • TornseglareApus apus 1 ex. Förbiflygande (Den drog norrut på kvällen.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 2 Adult Stationär (Hane + hona.)
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Minst 15 ex under morgonen varav en årsunge ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 1 ex. Ringmärkt

Torsdag 25 juni

VÄDER
Under morgonen växlande molnighet men allt eftersom dagen framskred sken solen alltmer. Ganska god sikt.
02:00: Medelvind SV 10 m/s, byvind 14 m/s, +11,8°C, vattenstånd +18 cm
05:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +11,2°C, vattenstånd +13 cm
08:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 13 m/s, +12,4°C, vattenstånd +4 cm
11:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,6°C, vattenstånd +2 cm
14:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +13 cm
17:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +15 cm
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +13,3°C, vattenstånd +6 cm
23:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +11,7°C, vattenstånd +3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:19 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 14 nät 05:30-10:15. Ringmärkning av tobisgrissleungar från Kruthuset till Ostudden.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.
ROSKARL En hane höll till på ön hela dagen.
TOBISGRISSLA Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.

RINGMÄRKNING
15 individer av 3 arter:
Havstrut 1 pullus, tobisgrissla 13 pulli och gulärla 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 362 och i år 4 627.

KONTROLLER
En häckande silltrut på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.
En 2K toppskarv, som stod längst ut på Osudden, var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.
Två skärsnäppor i Kausan resp. på Playan (se ovan) var märkta med flaggor ovan tarsleden (AA6 och AMT). De var ursprungligen märkta 8/4 resp. 21/5 i år.
En skärpiplärkehona med rejäl ruvfläck fångades i nät 13A och visade sig vara märkt som nyss flygg unge 21/6 2014 här på Nidingen.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Anette gillar den nya köksbordsplaceringen som tillkom när Ölandsskådarna var här. Det står nu vinkelrätt ut från kökssoffan varvid det blivit bättre passeringsmöjlighet både på sydvästra och nordöstra sidan av bordet. Det innebär också att man kan ställa en tubkikare mellan bordet och bokhyllan. Anette som gillar att hålla sig inomhus borta från blåst och kyla, kan nu stå och kolla havsfågelsträcket längs öns NV-sida genom det nordvästra köksfönstret.

VID DATORN
Uno Unger

 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. (Förutom en adult sågs en årsunge liggande på stranden mellan SO-udden och Ostudden. Efter en stund hoppade den självmant i vattnet och simmade iväg.)

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • KanadagåsBranta canadensis Noterad Stationär (Öns ungfågel tillsammans med sina föräldrar och 8 aulta fåglar.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (De var kvar i Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (De var kvar i Kausan med sina ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 5 Adult Stationär (4 hanar + 1 hona.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär (Gårdagens unge sågs ej till idag.)
 • SjöorreMelanitta nigra 3 ex. Stationär (Minst 3 ex bland ejdrar S om Ostudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Förutom en 3K-fågel på ön stod en 2K på Ostudden, som var märkt med en orange färgring på vänster ben av den typ som användes på boungar på Väderöarna i Bohuslän 2014.)

 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Fortsatt två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 2 ex. Stationär (Den ena var märkt med flagga AMT och höll till i Kausan under morgonen medan den andra födosökte O om Lilla bryggan under eftermiddagen och var märkt med flagga AA6.)

 • Ob. småspov/storspovNumenius phaeopus/arquata 6 ex. Sträckande SV (En flock, passerade över Kausan 05:57.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Hane Rastande (Den var kvar på ön idag också.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus 1 ex. Individmärkt (En häckande fågel på Svacken märktes med blå plastring J86X i Rauna, Farsund, Norge 8/7 2006 och sågs därefter på Nidingen hösten 2014 innan den åter sågs på Nidingen idag.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus 1 Pulli Ringmärkt
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Dagens ringmärkning gällde bolådor och naturliga bohåligheter från Kruthuset till Ostudden. Det blev 13 boungar i 8 olika bon.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 13 Pulli Ringmärkt
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Ringmärkt
 • GulärlaMotacilla flava 1 2K+ Hona Rastande
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 15 ex. Rastande (Ca 15 ex.)

Tisdag 23 juni

VÄDER
Växlande molnighet under dagen och från middagstid till 18-tiden en del kortvariga regnskurar. Åter uppehåll från 17:00 Ganska god sikt.
02:00: Medelvind O 4 m/s, byvind 4 m/s, +12,6°C, vattenstånd +10 cm
05:00: Medelvind O 3 m/s, byvind 4 m/s, +10,7°C, vattenstånd +5 cm
08:00: Medelvind N 3 m/s, byvind 4 m/s, +12,8°C, vattenstånd +2 cm
11:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 7 m/s, +14,1°C, vattenstånd +8 cm
14:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,8°C, vattenstånd +11 cm
17:00: Medelvind NV 5 m/s, byvind 10 m/s, +15,8°C, vattenstånd +6 cm
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 8 m/s, +15,1°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,5°C, vattenstånd +11 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:11.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 03:45-10:45. Ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden.

OBSERVATIONER
VATTENRALL Förutom två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden sågs idag en årsunge springa igenom ett hål i köksnätet.
SKÄRSNÄPPA Ett ex med flagga höll till bland stenarna längst in i Kausan.
SKÄRSNÄPPA Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under dagen.
STORSPOV Ett ex hördes sträckande över fyrområdet vid 18-tiden.
ROSKARL En hane höll till på ön under dagen.
TOBISGRISSLA Vid ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden satte vi på ring på 36 pulli i 25 bon, alltså 1,44 ungar per bo.
KÄRRSÅNGARE En hane satt och sjöng i slånbuskagen på nätplatserna 5 och 6 N om fågelstationen vid 04-tiden och ringmärktes en timme senare.

RINGMÄRKNING
52 individer av 6 arter:
Tobisgrissla 36 pulli, sädesärla 1, rödstjärt 2, kärrsångare 1, gransångare 1 och stare 11.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 323 och i år 4 588.

KONTROLLER
Den på ön häckande hanen och en av hans ungar kontrollerades efter nätfångst.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Vi började idag inventera och ringmärka tobisgrissleungar i naturliga bon på Västudden. Det var en tendens till bon med bara en unge i stället för två ungar. Förmodligen har det kalla och regniga vädret senaste två månaderna bidragit till att det blivit alltför tufft för det ena syskonet som därför svultit ihjäl.
Stefan och Annika, som hade 10 övernattande konferensdeltagare, kom med överblivna godsaker till fågelstationspersonalen vilket som vanligt uppskattades.

VID DATORN
Uno Unger

 • GrågåsAnser anser 1 Adult Rastande (Den sågs simmande utanför Västudden in mot Kausan vid 14-tiden.)
 • KanadagåsBranta canadensis 14 Adult Stationär
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (Kvar i Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Kvar i Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 5 Adult Stationär
 • EjderSomateria mollissima 291 ex. Stationär (De räknades mellan Lilleland och Klockfotsrevet.)
 • SjöorreMelanitta nigra 32 ex. Sträckande S (En flock passerade söderut.)
 • SjöorreMelanitta nigra 12 ex. Stationär (De låg bland ejdrar S om Lillelandsrevet.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 ex. Stationär (Minst 2 ex.)

 • GråhägerArdea cinerea 1 ex. Rastande (Den kom flygande österifrån och landade på Västudden 09:28.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (2 ex spelande på samma ställen som tidigare i veckan. Dessutom sågs en årsunge springa igenom ett hål i köksnätet.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär (Ett ex märkt med flagga höll till i Kausan under dagen.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 Adult Rastande (Den stod på en sten i Kausan under kvällen.)
 • StorspovNumenius arquata 1 ex. Sträckande (Den hördes sträckande över fyrområdet vid 18-tiden.)
 • GluttsnäppaTringa nebularia 1 ex. Rastande (Den stöttes i Kausan och flög ut på Västudden 04:17.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Hane Rastande (Den sågs ett par gånger under dagen, både på Playan och Västudden.)
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 Adult I par Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär (Vid ett tillfälle under dagen blev det full kalabalik i fiskmåskolonin N om Fotogenboden när en silltrut dödade en fiskmåsunge och därefter stod där en längre stund och åt på kadavret.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Adult I par Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Ruvande (Ett par ruvar fortfarande på stenmalen O om Strandoxeln.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Adult Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Vid ringmärkning av tobisgrissleungar på Västudden satte vi på ring på 36 pulli i 25 bon, alltså 1,44 ungar per bo.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 36 Pulli Ringmärkt
 • TornseglareApus apus 3 ex. Förbiflygande (De passerade mot SV över Västudden 09:25.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar (Vi nymärkte en 3K+ hona.)
 • SädesärlaMotacilla alba 1 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Ringmärkt
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 2 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula Noterad I par Stationär (En av öns ungfåglar kontrollerade och var nu helt utväxt.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande (En hane satt och sjöng i slånbuskagen på nätplatserna 5 och 6 N om fågelstationen vid 04-tiden och ringmärktes en timme senare.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Ringmärkt
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 100 ex. Rastande (Ca 100 ex förbisträckande/rastande varav 11 ringmärktes.)
 • StareSturnus vulgaris 11 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 2 ex. Rastande (2 ex, sannolikt ett par, sträckte västerut över fyrområdet 06:12.)

Nidingen övr organismer, Onsala s:n, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Linda Niklasson
 • TistelfjärilVanessa cardui 1 Imago/adult Friflygande (Den sågs flygande i trädgårdsfållan.)
 • KnubbsälPhoca vitulina 2 ex. Vilande (Vardera ett ex låg på Havrastenen resp. Klockfotsrevet.)

Måndag 22 juni

VÄDER
Från gryningen växlande molnighet och hyfsat med sol under förmiddagen och tidvis bleke på havet. Mulnande från middagstid och begynnande regn vid 13:00-tiden, därefter lätt regn till och från under eftermiddagen men åter uppehåll på kvällen. Något disigt men i alla fall sikt in till fastlandet.
02:00: Medelvind SO 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,1°C, vattenstånd -1 cm
05:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +12,5°C, vattenstånd -7 cm
08:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 6 m/s, +13,0°C, vattenstånd -6 cm
11:00: Medelvind SO 2 m/s, byvind 4 m/s, +16,0°C, vattenstånd +6 cm
14:00: Medelvind S 4 m/s, byvind 7 m/s, +14,6°C, vattenstånd +9 cm
17:00: Medelvind SO 9 m/s, byvind 11 m/s, +13,3°C, vattenstånd +4 cm
20:00: Medelvind S 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,1°C, vattenstånd +2 cm
23:00: Medelvind SO 4 m/s, byvind 5 m/s, +13,8°C, vattenstånd +12 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.Solen gick upp 04:18 och ner 22:10, alltså samma för fjärde dagen i rad, men räknar man sekunderna så har ljuset nu vänt och idag är dagen kortare än igår.

PERSONAL
Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 03:45-10:45. Kontroll och märkning av de tretåiga måsarna.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV Ett 2K stod på en sten bland storskarvar på Klockfotsrevet.
VATTENRALL Fortfarande två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.
SKÄRSNÄPPA Två ex födosökte bland stenarna längst in i Kausan. Båda var ringmärkta och kunde avläsas.
STORSPOV Tre ex hördes och sågs snurra över ön redan 04:42, men försvann åt okänt håll. Senare passerade 1 ex flöjtande över fyrområdet mot S 14:55
ROSKARL En hane höll till i Kausan under morgonen.
TRETÅIG MÅS På de gamla fyrarna fanns det för tillfället 19 aktiva bon, där dock 2 bon med vardera 1 ägg troligen rör sig om bon med rötägg. I de 17 bona med ungar fanns totalt 21 ungar varav 2 ringmärktes. I bona 15, 15,5 resp. 16 låg 1, 2 resp. 2 ungar, som var för små för att ringmärkas.
På Rissastenens sjömärke fanns idag bara 6 aktiva bon kvar på västra sidan och inga på östra sidan. Förutom ett varmt ägg i det översta boet (bo 3) fanns 6 ungar i 5 bon varav 2 nyligen kläckta i bo A/B.
Hittills i år har vi ringmärkt 22 pulli och potentiellt återstår 7 ungar att märkas och 2 ägg som troligen inte kommer att kläckas.
KÄRRSÅNGARE En hane satt och sjöng vid fläderbusken på nätplats 13 bakom Fotogenboden vid 04-tiden och ringmärktes två timmar senare.

RINGMÄRKNING
48 individer av 4 arter:
Strandskata 2 pulli, kärrsångare 1, härmsångare 1 och stare 44.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 268 och i år 4 533.

(+3 st tretåiga måsar)

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärpiplärkehanar märkta som nyss flygga ungar under tiden 20/5-30/6 2014 försågs idag med färgkombinationer. Öns häckande par av koltrast nätfångades och kontrollerades. En 1K stare som märktes igår kontrollerades idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget idag.

ÖVRIGT
Idag hände kanske inte något så sensationellt som igår, men här på Nidingen händer ändå alltid något intressant. Om inte något i fågelvärlden så kan det bli något i Floras rike. Längst in i Kausan, där vi för tillfället lagt upp en hög med inaktiva vadarburar på en sandyta, hittade undertecknad två små plantor av sandmålla (Atriplex laciniata), vilka markerades med var sin liten stenring. Dessutom sågs en planta med sodaört (Salsola kali) alldeles intill burhögens sydvästvända sida. Båda dessa arter är annueller, som ofta uppträder tillfälligt, och därför inte ses årligen på Nidingen.

VID DATORN
Uno Unger

 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 2K Stationär (Den stod på en sten bland storskarvar på Klockfotsrevet.)

 • KanadagåsBranta canadensis 11 Adult Stationär (Minst 11 ex.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 2 Adult I par Stationär (Minst 2 par utan ungar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 2 ex. Stationär (En hane vid Klockfotsrevet och 1 hona på Playan.)
 • EjderSomateria mollissima 290 ex. Stationär (Ca 290 ex, flertalet låg S om Lillelandsrevet, eklipshanar dominerade.)
 • SjöorreMelanitta nigra 15 ex. Sträckande S (En flock, passerade V om ön 08:29.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (Fortfarande två aktivt spelande hanar i Kausan resp. N om Fotogenboden.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär (De två ungarna till paret Br/Br och Or/Sv nedanför trädgårdsfållan ringmärktes.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 Pulli Ringmärkt
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Tretåig måsRissa tridactyla 3 Pulli Ringmärkt
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 ex. Förbiflygande
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis Noterad Adult Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 1 Adult I par Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Vid morgonsamlingen utanför nordstranden sågs en adult fågel (ej 2K) i total vinterdräktsskrud, vilket såg märkligt ut bland flera 10-tals artfränder i fullständig sommardräkt.)
 • StorspovNumenius arquata 4 ex. Sträckande (De hördes och sågs snurra över ön redan 04:42, men försvann åt okänt håll.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 Hane Rastande (Den höll till i Kausan under morgon och förmiddag.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Tre egna kontroller av skärpiplärkehanar märkta som nyss flygga ungar under tiden 20/5-30/6 2014 försågs idag med färgkombinationer.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Föda åt ungar
 • KoltrastTurdus merula 1 I par Stationär (Öns häckande par nätfångades och kontrollerades.)
 • StareSturnus vulgaris 500 ex. Rastande (Efter det att ca 80 ex övernattat i slånbuskaget NO om Fotogenboden anlände, rastade och/eller SV-sträckte ca 500 ex under morgonen. Vi ringmärkte 44 årsungar fram till 10:45.)
 • StareSturnus vulgaris 44 ex. Ringmärkt
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Rastande (Den sågs överflygande i fyrområdet under morgonen.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Den satt och sjöng vid fläderbusken på nätplats 13 bakom Fotogenboden vid 04-tiden och ringmärktes två timmar senare.)
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Ringmärkt
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Ringmärkt
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Rastande (Ringmärktes.)

Nidingen övr organismer, Hl

Uno Unger, Patrick Tollgren Lazarov
 • PipistrellusPipistrellus 1 ex. Födosökande (Den flög omkring födosökande i fyrområdet vid 23:30-tiden)

Lördag 20 juni

VÄDER
Växlande molnighet men under morgon och eftermiddag/kväll tidvis helt molnfritt. God sikt.
02:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,8°C, vattenstånd -1 cm
05:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 6 m/s, +12,6°C, vattenstånd -3 cm
08:00: Medelvind NV 3 m/s, byvind 4 m/s, +13,6°C, vattenstånd -1 cm
11:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 5 m/s, +15,7°C, vattenstånd +9 cm
14:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +15,0°C, vattenstånd +8 cm
17:00: Medelvind NV 9 m/s, byvind 11 m/s, +15,6°C, vattenstånd +7 cm
20:00: Medelvind NV 10 m/s, byvind 12 m/s, +15,3°C, vattenstånd +5 cm
23:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 10 m/s, +14,3°C, vattenstånd +10 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:10.

PERSONAL
5 adulter och 6 juveniler, familjerna Hanje-Mårtensson, Lager samt Nilsson-Wikström avlöstes vid middagstid av Linda Niklasson, Ulrika Tollgren, Patrick Tollgren Lazarov, Anette Unger och Uno Unger. Mikael Hake var skeppare på vår båt Stuff och han skötte personalbytet.

VERKSAMHET
Nätfångst med 20 nät 03:45-08:45.

OBSERVATIONER
TOPPSKARV Två ex stod bland storskarvar på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.
VATTENRALL Sent på kvällen konstaterades att två hanar spelar mot varanda, den ena i slånbuskagen vid Fotogenboden och den andra längst in i Kausan.
SKÄRSNÄPPA Tre ex fortfarande kvar i Kausan.
ROSKARL Två hanar rastade en stund vid 18-tiden på Playan.
GRÖNSISKA Två fjolåringar (2K) i par ringmärktes. Med gårdagens grönsiska 3 ex på 2 dagar. Verkligen ett oväntat uppträdande av denna art mitt i sommaren.

RINGMÄRKNING
41 individer av 4 arter:
Tobisgrissla 32 pulli, skärpiplärka 1, stare 61 och grönsiska 2.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 177 och i år 4 442.

KONTROLLER
Tre egna kontroller av skärsnäppor avlästes med tubkikare i Kausan under eftermiddagen, De var ring-/färgmärkta som fjolåringar 30/3, 8/4 resp. 21/5 i år.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoan (0,5 tim).

ÖVRIGT
Den avgående fågelstationsstyrkan passade på att äta lunch innan färden mot fastlandet och bjöd föredömligt även den avlösande personalen på det som blivit över från gårdagens midsommarfirande. Det tackar vi för och hoppas detta kan bli en vana framöver.
Stefans hjälpskeppare Lisa kom ut med en kamratgrupp från Onsala för en halvdagsutflykt. Dessutom besöktes ön av en privatbåt med 7 personer.

VID DATORN
Robert Lager och Uno Unger

Nidingen, Hl

Uno Unger, Anette Unger, Ulrika Tollgren, Robert Lager, Ulf Hanje, Patrick Tollgren Lazarov, Linda Niklasson
 • StorskarvPhalacrocorax carbo 40 ex. Stationär (Minst 40 ex stod på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 2 2K+ Stationär (Sydostudden, ev. samma ex sågs även på Klockfotsrevet under tidig eftermiddag.)

 • KanadagåsBranta canadensis 5 Adult Stationär (De stod tillsammans S om Prästens grav under sen eftermiddag.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Stationär (Kvar i Kausan med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 1 Adult I par Pulli/nyligen flygga ungar (Kvar i Kausan med sina 4 ungar, dessutom sågs ytterligare minst 2 adulta fåglar.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Endast en pullus sågs idag och den passades av flera honor mellan Lilla bryggan och Hamnudden.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Spel/sång (En hane hördes spelande i buskagen närmast Fotogenboden precis som vanligt senaste tiden. Samtidigt spelade ytterligare en hane innerst i Kausan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 7 Adult Obs i häcktid, lämplig biotop (Ideliga bytesöverlämnigar, minst 7 adulta.)
 • FisktärnaSterna hirundo 1 Adult I par Ruvande (Honan ruvar på stenmalen ca 25 meter NO om Strandoxeln.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea 2 Adult Obs i häcktid, lämplig biotop
 • SmåtärnaSternula albifrons 1 ex. Rastande (Kort i Kausan på morgonen.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär (Tre pulli försågs med ring bland M-holkarna.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 3 2K+ Individmärkt (De sågs i Kausan under eftermiddagen. Två med flaggor (AMT, AA6) och en med enbart metallring 453131x där tyvärr sista siffran ej lyckades avläsas.)

 • RödbenaTringa totanus Noterad Pulli/nyligen flygga ungar (Ett par varnar kraftfullt med ungar i Kausan/Gula huset-området.)
 • RoskarlArenaria interpres 2 Adult Hane Rastande (rastade en stund vid 18-tiden på Playan.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär (Boet som upptäcktes häromdagen återbesöktes och ungarna rm.)
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • StareSturnus vulgaris 50 1K Rastande (Minst 50 ex varav 6 årsungar ringmärktes.)
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 2K I par Rastande (Två fjolåringar (2K) i par ringmärktes. Med gårdagens grönsiska 3 ex på 2 dagar. Verkligen ett oväntat uppträdande av denna art mitt i sommaren.)
 • Gråsiska, underarten cabaretCarduelis flammea cabaret 1 ex. Förbiflygande (Den hördes överflygande.)

Nidingen övr organismer, Hl

 • KnubbsälPhoca vitulina 2 Adult

Torsdag 18 juni

VÄDER
Mest mulet med ganska god sikt. Regnskurar efter lunch.
02:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,3°C, vattenstånd 0 cm
05:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,2°C, vattenstånd +10 cm
08:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 13 m/s, +12,0°C, vattenstånd +23 cm
11:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 12 m/s, +13,4°C, vattenstånd +20 cm
14:00: Medelvind V 8 m/s, byvind 12 m/s, +14,2°C, vattenstånd +15 cm
17:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 14 m/s, +12,7°C, vattenstånd +21 cm
20:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,2°C, vattenstånd +23 cm
23:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 12 m/s, +12,3°C, vattenstånd +18 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:09.

PERSONAL
5 adulter och 6 juveniler, familjerna Hanje-Mårtensson, Lager samt Nilsson-Wikström.

VERKSAMHET
Havsfågelspaning med nästan kontinuerlig bevakning från 04:30-12:00, därefter sporadiska stickprov. Nätfångst med 10 nät 07:00-12:00.

OBSERVATIONER:
EJDER Ännu en kull sågs med 5 pull, alltså totalt 12 pulli.
SJÖORRE Hyfsat sträck med minst 575 ex.
STORMFÅGEL 2 ex sträckte SV
HAVSSULA minst 11 ex sträckte, varav ett par gick snyggt förbi på insidan av Nidingen.
TOPPSKARV 5 ex sågs på sydostudden.
OB. LABB En trolig kustlabb mörk morf passerade först mot SV och ev återvände samma fågel mot NO en stund senare.
SILLGRISSLA 4 mot S.
KÄRRSÅNGARE 1 hördes sjunga vid Hönshuset.
GRÅ FLUGSNAPPARE Fågeln som nymärktes igår kvar.

RINGMÄRKNING
Åter en nolldag.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är alltså fortfarande 115 och i år 4 380.

KONTROLLER
Grå flugsnappare 1 (återfångad från igår).

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Målning av utedassets innerväggar 3 tim.
I övrigt ägnades en stor del av dagen åt havsfågelspaning, även om inte heller det var överdrivet givande.

VID DATORN
Robert Lager

 • StormfågelFulmarus glacialis 2 2K+ Sträckande S (06:10 resp 08:10)

 • StorlomGavia arctica 1 3K+ Sträckande N
 • Ob. små-/storlomGavia stellata/arctica 1 2K+ Sträckande SV
 • HavssulaMorus bassanus 11 2K+ Sträckande S (Den första kring 05, den sista 10:50. Ett koppel om 5 i tät följd ca 09:30.)
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 5 2K+ Stationär (Sydostudden)

 • KanadagåsBranta canadensis 13 1K+ Stationär
 • Ob. gåsAnser/Branta 36 2K+ Sträckande N (Sent upptäckta och bara bakifrån, 13+23.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 1 2K+ I par Pulli/nyligen flygga ungar (Kvar i Kausan.)
 • EjderSomateria mollissima 3 2K Hane Sträckande S
 • EjderSomateria mollissima 12 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar (Tre kullar idag! En med 5 som ev kommit ut nu.)
 • SjöorreMelanitta nigra 575 2K+ Sträckande (Bra fart på orrar idag, siffran troligen i underkant! De flesta mot S men även några flockar mot N.)
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Permanent revir
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar (En av de två i kullen V Lilla bryggan fångades men befanns för liten för ringmärkning.)
 • StrandskataHaematopus ostralegus 1 3K+ I par Pulli/nyligen flygga ungar
 • Ob. labbStercorariidae 1 ex. Sträckande (Först mot S långt ut, ev samma fågel i retur en stund senare och då närmare men tappades bakom skjulet och hittades inte igen.)
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 2K+ Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 3K+ I par Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • SillgrisslaUria aalge 4 3K+ Sträckande S

 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar
 • Ob. småspov/storspovNumenius phaeopus/arquata 1 ex. Sträckande SV
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 1K Stationär
 • Grå flugsnappareMuscicapa striata 1 2K+ Rastande (Kvar sedan igår, kontrollerades.)
 • KråkaCorvus corone 1 ex. Permanent revir
 • StareSturnus vulgaris 6 1K Rastande
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 ex. Rastande (Sjöng kortsång vid Hönshuset.)

Nidingen övr organismer, Hl

Peter Nilsson
 • TumlarePhocoena phocoena 1 ex. (En tumlare visade sig slumpartat vid havsfågelspaning i NV.)

Måndag 15 juni

VÄDER
Nattens kulingvindar höll i sig ända fram på förmiddagen. Därefter mestadels sol och avtagande vind som dock var rätt kylig.
02:00: Medelvind V 13 m/s, byvind 17 m/s, +11,6°C, vattenstånd +10 cm
05:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 15 m/s, +11,1°C, vattenstånd +14 cm
08:00: Medelvind NV 8 m/s, byvind 11 m/s, +11,6°C, vattenstånd +10 cm
11:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +13,1°C, vattenstånd -1 cm
14:00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +14,1°C, vattenstånd -7 cm
17:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 7 m/s, +13,8°C, vattenstånd -4 cm
20:00: Medelvind V 2 m/s, byvind 3 m/s, +12,3°C, vattenstånd 0 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
Inga förändringar från igår, dvs 5 adulter och 6 juveniler.

VERKSAMHET
Nätfångst med 11 nät 03:45-09:00. 15 nät 16:00-20:00 med syfte att försöka fånga en Acro som satt i 5:ans hie. Ingen burfångst. Återstoden av gräsytorna söder om labbet och ner mot hamnen slogs (1 tim).

OBSERVATIONER:
En adult TOPPSKARV kvar på Klockfotsrevet sedan några dagar.
GRÅHÄGER En sträckande mot Danmark i arla morgonstund.
VATTENRALL fortsätter att då och då väsnas under eruptiva former. Det konstaterades idag att minst två individer är inblandade.
En FISKGJUSE sågs passera ut mot havet då frukostgröten inmundigades.
SKÄRSNÄPPA visade sig med ett ex vid stora bryggan.
KÄRRSNÄPPA 2K-fågeln kvar i Kausan även idag, för fjärde dagen.
En trolig KÄRRSÅNGARE sjöng några kortsångstrofer i stora hiet vid 5-kombinationen.
Under morgonen iakttogs hur en del av fiskmåskolonin på västudden var i uppror. Orsaken visade sig vara en gråtrut som hackade ihjäl en fiskmåsunge som var halvstor.

RINGMÄRKNING
En nolldag!
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är fortsatt 102 och i år 4 367.

KONTROLLER
Två skärpiplärkor födda ifjol, en hane och en hona, kontrollerades under morgoninsatsen. Dessutom en av de bägge koltrastar som pullmärktes tidigare i maj. Under kvällsfångsten kontrollerades ytterligare en skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
Det konstaterades att 12C-nätet slitit sig ur sin ena stolpe och lagt sig tvärs över oxeln, illa. Operation återställning av nätplats sköts dock på framtiden.

VID DATORN
Robert Lager

 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 3K+ Stationär

 • GråhägerArdea cinerea 1 2K+ Sträckande
 • KanadagåsBranta canadensis 12 2K+ Stationär (Förutom föräldraparet en flock med 10.)
 • KanadagåsBranta canadensis 1 1K Pulli/nyligen flygga ungar (Sällskapar med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 1 2K+ I par Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan passar fortfarande sina 4 ungar.)
 • GräsandAnas platyrhynchos 3 2K+ Hane Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad 2K+ Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator Noterad Stationär
 • FiskgjusePandion haliaetus 1 2K+ Förbiflygande
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär (Minst två fåglar hördes vid skilda tillfällen idag.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • FiskmåsLarus canus 1 Pulli Dödad av predator (Gråtrut stod för dödandet.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Bo, ägg/ungar
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 3K+ I par Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 3K+ I par Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • Ob. sillgrissla/tordmuleUria aalge/Alca torda 2 2K+ Sträckande SV
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Stationär (Sågs idag vid stora bryggan.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 2K Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 4 Pulli Bo, ägg/ungar (Ett bo funnet väster om Gula huset efter spaning från en gläntad dassdörr.)
 • SädesärlaMotacilla alba 2 ex. Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 1K Stationär
 • GråkråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 1 1K Rastande
 • KärrsångareAcrocephalus palustris 1 2K+ Rastande (En hördes i kortsångstrofer.)