DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION TISDAG 27 FEBRUARI 2024

VÄDER

En lugn dag med blankt hav och obetydliga temperaturvariationer (0,8 grader). Växlande svaga vindar som ökade lite mot kvällen. Disigt och begränsad sikt.

 

NEDERBÖRD: Ingen nederbörd under dagen.

MIN TEMP: +2,3°C kl. 18 och 16. MAX TEMP: +3,1°C kl. 03 och 24.

 

01:00: O 2,9 m/s, byvind 5,0 m/s, +2,7°C, vattenstånd -9 cm.

07:00: N 1,6 m/s, byvind 5,1 m/s, +2,9°C, vattenstånd -5 cm.

13:00: SSV 1,9 m/s, byvind 4,6 m/s, +2,3°C, vattenstånd +3 cm.

19:00: SV 5,2 m/s, byvind 6,4 m/s, +2,4°C, vattenstånd +12 cm.

 

Vindriktning, vindstyrka och temperatur hämtas från SMHI:s väderstation på Nidingen och vattenstånd från SMHI:s mätstation på Råö, Onsala. Nederbörden mäter vi själva.

 

Solen gick upp 07:15 och ner 17:37.

 

PERSONAL

Dennis Kraft, Eva Mattsson och Sindre Magnusson.

 

VERKSAMHET

Fortsatt utplacering av burar i Kausan som apterades från morgonen. Totalt 34 burar fram till 17:30, (250 burtimmar).

Fortsatt nätuppsättning, 4-21 nät kl. 06:45-16:30 (105 nättimmar).

Aktiv observationsverksamhet inklusive Ostudden.

Fortsatt administrativt uppstartsarbete omfattande blankettutskrifter och komplettering av arbetspärmar, framtagning av ny Excel-fil för sammanställning av årets dagliga ringmärkning mm.

 

OBSERVATIONER

STORSKRAKE: En sträckte mot öster.

SKÄGGDOPPING: En rastande.

STÖRRE STRANDPIPARE: Sju individer sedda idag.

SKÄRSNÄPPA: Minst 100 noterade idag.

SILLGRISSLA: Två födosökande.

TOBISGRISSLA: Cirka 300 på morgonen.

SPARVHÖK: En jagade runt kring Kruthuset.

GRÅKRÅKA: Två individer på ön idag.

KORP: En drog förbi i västlig riktning.

RÖDHAKE: En individ fångades och ringmärktes.

JÄRNSPARV: En trolig övervintrare på ön kontrollerades idag.

SNÖSPARV: Fem sedda idag. De har mest hållit till vid Ostudden.

 

Totalt nu 39 arter observerade hittills denna månad och i år.

Samtliga fågelobservationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk: https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

 

RINGMÄRKNING

3 fåglar av 3 arter:

Koltrast 1, rödhake 1 och skärpiplärka 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad är 4 och i år totalt 4.

Tabell över årets ringmärkning kan ses på hemsidan under fliken Ringmärkning.

 

KONTROLLER

Eva kontrollerade idag en järnsparv. Den var märkt av henne själv den tionde november 2023 och torde då ha övervintrat här på Nidingen.

 

UPPDRAGSARBETE

Lite skräpinsamling.

 

ÖVRIGT

Våra fågelpåsar har under vintern blivit tvättade. Några har kasserats och gått till soporna. Detta har dock mer än väl kompenserats av att Eva hade med sig nio nytillverkade påsar med sandsilsbotten. Dessa är elegant tillverkade där tyget fästs med kardborrband mot bottnen som består av en sandsil i plast av den mindre modellen. Ytterligare sådana påsar är under tillverkning med större storlek på sandsilarna.

 

Vår Facebook-grupp, Nidingens Fågelstation,  kan jag rekommendera för de som är intresserade av vår verksamhet. Nu har vi Sindre på plats och han har tagit till sig uppgiften att förse alla med lite bilder och intryck från Nidingen. Han har producerat flera inlägg varje dag sedan vi kom ut.

 

I går skrev jag om att det blev nya Nidingendatum för både Sindre och Eva igår. Idag blev det också så för min del – 27 februari har jag aldrig tidigare varit på Nidingen. Jag ser fram emot att få ytterligare ett nytt datum på min Nidingenlista – gissa vilket😊

 

DAGBOKEN SAMMANSTÄLLD AV

Dennis Kraft