Tisdag 16 juni

VÄDER
Solig och vacker morgon med en del lätta slöjmoln.
02:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, +10,4°C, vattenstånd -9 cm
05:00: Medelvind V 4 m/s, byvind 6 m/s, +11,0°C, vattenstånd -5 cm
08:00: Medelvind V 5 m/s, byvind 8 m/s, +12,5°C, vattenstånd +3 cm
11:00: Medelvind V 3 m/s, byvind 5 m/s, +15,1°C, vattenstånd – cm
14:00: Medelvind V 7 m/s, byvind 8 m/s, +14,9°C, vattenstånd -13 cm
17:00: Medelvind NV 7 m/s, byvind 8 m/s, +15,0°C, vattenstånd -12 cm
20:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 7 m/s, +14,7°C, vattenstånd -3 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:18 och ner 22:08.

PERSONAL
5 adulter och 6 juveniler, familjerna Hanje-Mårtensson, Lager samt Nilsson-Wikström.

VERKSAMHET
Nätfångst med 19 nät 03:45-09:45. 1 timmas insats med gräsklippning på Torget.

OBSERVATIONER:
TOPPSKARVEN kvar i oerhört stationär form på Klockfotsrevet.
Två GRÅHÄGER kom invinglande från fastlandet och såg ut att ha för avsikt att sola och fiska en stund på denna paradisö, men mobben av trut och mås blev för påträngande, så de flög vidare mot danska farvatten. Senare på kvällen sågs ändå en gråhäger rasta på sydvästudden, oklart om en av dessa fåglar.
VATTENRALLarna är nu minst tre har det konstaterats idag – en grymtar i Kausans högre vegetation (RLR trodde sig höra detta redan i söndags) och minst två huserar i hiena kring Torget och Hönshuset.
SKÄRSNÄPPA visade sig med två ex vid Lilla bryggan samt två ex i Kausan, alltså samma fyra som den senaste veckan.
KÄRRSNÄPPA 2K-fågeln kvar.
ROSKARL i form av en grann hanne rastade på Playan på morgonen, drog till Kausan på kvällen.
GRÖNSISKA En hane gästade ön på morgonen.
GRÅSISKA hördes tjattra då näten plockades ner, dubblett på siskor alltså.

RINGMÄRKNING
Nollan från igår spräckt! 2 individer av 2 arter:
Stare 7 och skärpiplärka 1 nyflygg unge.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är därmed 110 och i år 4 375.

KONTROLLER
Ingen kontroll idag.

UPPDRAGSARBETE
Inget

ÖVRIGT
UHE och RLR gjorde en insats för att sanera efter vindens härjningar på nät 12C, som igår befanns ha vandrat upp längs ena stolpen och lagt sig tvärs över oxeln. Till våra stora förvåning lyckades vi rädda nätet och få det på plats igen, och det var inte ens särskilt söndrigt. Dennis torde vara nöjd.

VID DATORN
Robert Lager

 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • GråhägerArdea cinerea 2 2K+ Sträckande V
 • GråhägerArdea cinerea 1 2K+ Rastande (Ett ex på sydvästudden på kvällen.)
 • KanadagåsBranta canadensis 15 2K+ Stationär
 • KanadagåsBranta canadensis 1 1K Pulli/nyligen flygga ungar (Sällskapar med sina föräldrar.)
 • GravandTadorna tadorna 4 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar
 • GravandTadorna tadorna 1 2K+ I par Pulli/nyligen flygga ungar (Paret i Kausan passar fortfarande sina 4 ungar.)
 • GravandTadorna tadorna 18 2K+ Rastande
 • EjderSomateria mollissima 210 2K+ Rastande (PNN gjorde en god räkning.)
 • EjderSomateria mollissima 4 Pulli Pulli/nyligen flygga ungar
 • SmåskrakeMergus serrator 1 2K+ Hona Bobesök? (För andra kvällen noteras en hona landa strax N 5-nätet och vagga in i slånhiet vid 5A.)
 • VattenrallRallus aquaticus 3 ex. Stationär (Förutom fåglarna som väsnas i slånet vid Torget resp Hönshuset, hörs en fågel grymta i Kausan.)
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus 2 Pulli Stationär (Mellan Lilla bryggan och badtunnan.)
 • FiskmåsLarus canus 1 Pulli Dödad av predator (Ytterligare en unge från västudden togs av gråtrut om aftonen, tappades i Stefans båt (!) där truten landade och svalde den hel.)
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla 1 2K Rastande (På seneftermiddagen dök en 2K-fågel upp kring fyrarna. Den sågs även senare på kvällen vid fyrsittningen.)
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 3K+ Stationär (Sågs idag liksom igår flyga med byte utåt västudden!)
 • FisktärnaSterna hirundo 17 3K+ Obs i häcktid, lämplig biotop (Fin flock drog runt fyrbyn vid kvällssittningen i fyren.)
 • SilvertärnaSterna paradisaea Noterad Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar
 • SkärsnäppaCalidris maritima 4 ex. Stationär (Sågs idag vid Playan och i Kausan, i princip simultant.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 2K Rastande
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • RoskarlArenaria interpres 1 2K+ Hane Rastande
 • LadusvalaHirundo rustica 2 2K+ Rastande
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 1K Pulli/nyligen flygga ungar (Första flygga ungen på egna vingar fångades i 13A.)
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 1K Ringmärkt
 • SädesärlaMotacilla alba 2 ex. Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 1K Stationär
 • StareSturnus vulgaris 50 1K Rastande (Därav fångades 7.)
 • StareSturnus vulgaris 7 1K Ringmärkt
 • GrönsiskaCarduelis spinus 1 2K+ Hane Rastande (Drog runt fyrarna en stund på morgonen.)
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Sträckande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *