Måndag 18 maj

VÄDER
Helt mulet i gryningen, fortfarande en kylig weather-clip-art-9TRRgyp5cvästanvind. Efter några timmar lättade molnen. Mitt på dagen började vinden vrida mot sydsektorn. Solen tog över fram till kvällen då ett nederbördsområde kom in söder ifrån. Strax efter 20 började regnet.

03:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 13 m/s, +8.6°C vattenstånd – 2 cm
06:00: Medelvind V 10 m/s, byvind 14 m/s, +8.2°C vattenstånd + 2 cm
10.00: Medelvind V 6 m/s, byvind 8 m/s, +9.9°C, vattenstånd -3 cm
13.00: Medelvind SV 4 m/s, byvind 6 m/s, +11.1°C, vattenstånd -9 cm
18.00: Medelvind SO 6 m/s, byvind 7 m/s, +9,6°C, vattenstånd -6 cm
21.00: Medelvind SO 8 m/s, byvind 13 m/s, + 9,0°C, vattenstånd – 3 cm

Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen upp 04:50 och ner 21:29

PERSONAL
Tommy Järås och Per Arne Lindgren, är tapper personal.

VERKSAMHET
Nät: 14 st 4:15-7:45 och 19 nät 7:45-13:00
Burar i kausan: 20 st 5:00 -11:30, 23 st 11:30-20:30. Burar vid St bryggan: 6 st 11:30-20:30. Burar playan: 8 st 5:00-19:30
Kontrolläst och rättat delar av aprils ringmärkningar. Tittat på häckfåglar.

OBSERVATIONER:
Vitkindad gås Ca 280 ex fördelat på tre flockar som drog mot NO. Första flocken 5:30 och sista 11:40
Ejder Två honor gav sig på en gråtrut i Kausan och gav den så mycket stryk att den nästan strök med.
Stormfågel 2 ex
Pilgrimsfalk 1 2K fågel, mycket troligt en hona, slog en tobisgrissla och satte sig norr om Kruthuset. Den blev mycket intensivt mobbad av fiskmåsar så den tog grisslan i klorna och drog mot Malö. Om den kom fram till Malö vet vi inte men den kom i alla fall långt, även om den blev attackerad av trutar och fiskmåsar hela tiden.
Stenfalk 2 sträckande över ön mot N och V.
Tretåig mås 21 ruvande och två tomma balar med fåglar i på gamla fyrarna. Vanliga sjömärket minst 16 ruvande och en med riktig bale men ruvar kanske inte. Dessutom en som bygger på stenen strax norr om sjömärket och en som legat på västra sjömärket stor del av dagen. Just nu 37 häckande men kan bli någon eller några till.
Större strandpipare Ett bo med 2 ägg hittades alldeles bortom Kruthuset och ett bo längst in i Kausan.
Strandskata Tre bon funna, alla med tre ägg var. Ett bo på Playan strax bortom Kruthuset. Där märktes en omärkt hane. Ett bo söder om trädgårdsfållans sydväst hörn. Den hanen fick färgmärkning. Han var pullmärkt på SO-udden 2006. Det tredje boet låg 15 m norr strandoxeln.
Koltrast Ett par har haft livlig trafik till fyrområdet och hämtat mask. De flyger sedan till buskarna vid kabelmärket.

RINGMÄRKNING
18 individer av 12 arter:
Strandskata 1,Skärsnäppa 1, Drillsnäppa 1, Roskarl 3, Skärpiplärka 1,Trädpiplärka 1, Järnsparv 1, Rörsångare 1, Ärtsångare 1, Lövsångare 5, Gråsiska 1 samt Sävsparv 1..
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 530 och i år 3 976.

KONTROLLER
En minst 18 årig tobisgrissla kontrollerades. Den märktes som adult 1999. En nio årig strandskata, se ovan.
Gjorde 18 kontroller av egna skärsnäppor, den äldsta var 14 år. Öns häckande koltrasthane kontrollerades. Övriga kontroller var en av vardera svarthätta, lövsångare, ärtsångare och skärpiplärka.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
Det är risk att det blir sovmorgon i morgon då SMHI har utlovat regn hela natten och morgonen. Det är nog ändå bäst att gå upp vid fyra snåret och kolla läget. Det har nog hänt att SMHI har haft lite fel förr.

VID DATORN
Tommy Järås.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *