lördag 14 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION –2015

VÄDER
Natten till i dag sjunkande lufttemperatur och för första gången på över en vecka är det under +10 grader C!
Halvmulen efternatt med god sikt och mycket högt vattenstånd. Runt ön en hel del regnskurar, men Nidingen klarade sig och det var mestadels solsken.

01:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 17 m/s, +6,9°C, vattenstånd +59 cm, 1002 hPa
04:00: Medelvind VSV 10 m/s, byvind 16 m/s, +7,2°C, vattenstånd +68 cm
07:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +6,9°C, vattenstånd +73 cm, 1003 hPa
10:00: Medelvind VSV 9 m/s, byvind 14 m/s, +7,8°C, vattenstånd +66 cm, 1004 hPa
13:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 15 m/s, +9,3°C, vattenstånd +64 cm, 1005 hPa
16:00: Medelvind VSV 12 m/s, byvind 18 m/s, +8,9°C, vattenstånd +74 cm
19:00: Medelvind VSV 14 m/s, byvind 18 m/s, +8,0°C, vattenstånd +71 cm
22:00: Medelvind VSV 11 m/s, byvind 16 m/s, +8,3°C, vattenstånd +57 cm, 1004 hPa

Väderdata från SMHI samt Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen avseende lufttrycket.
Vattenståndet avser uppgifter från havspegeln vid Ringhals.

Solen upp 07:55 och ned 15:58

PERSONAL
Uno Unger, Göran Andersson, Mariana Lapa och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
* Fångst och ringmärkning med 14 nät klockan 08:45-09:45, 7 nät 09:45-10:45 och 4 nät 10:45-11:45. Dessutom fröfällan norr om Fotogenboden 07:00-11:30 och två vadarburar som fröfällor vid Strandoxeln 07:00-11:30.
* Sträckobservationer klockan 07:40-10:40 (Göran) vid nya fyren samt 10:30-12:15 i lä av Stefans hus (Uno).
* Kontroll av höstens dataförda ringmärkningar jämfört med publicerade dags- och månadssummor samt årssumman t.o.m. 14 november.
* Uno och Mariana gav sig ut på nattfångst med strålkastare och håv klockan 19:30.

OBSERVATIONER
SVÄRTA – fyra ex (2+2) sträckte söderut strax väster om ön även i dag.
STORMFÅGEL – minst 15 sträckande S i dag.
HAVSSULA – minst 50 sträckande i dag, vilket troligen är mycket i underkant, eftersom vi höll på med annat under eftermiddagen, då sträcket verkade ta fart ordentligt.
TOPPSKARV – morgontrafiken från Halland Svartskär, den s.k. Skarvpendeln, hade 78 inresande toppar.
SKÄRSNÄPPA – klockan 16 rastade minst 80 ex på Playan i höjd med Kruthuset.
ALKEKUNG – ett ex slickade Nordstranden 11:55 och rundande Västudden minuten senare.
FORSÄRLA – klockan 09:20-09:25, ett ex sträckande längs Playan. Landade väster om Lillbryggan, men fortsatte efter en stund och tappades utåt Hamnudden.
GRANSÅNGARE – en ringmärkt individ noterades i dag.
SNÖSPARV – minst 40 i en flock.

RINGMÄRKNING
1 individer av 1 art:
Rödhake 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 237 och i år 9 415.

KONTROLLER
Egen kontroll av en skärsnäppa, som färgringmärktes här på Nidingen 17 maj 2015.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoaletten (0,5 tim).

ÖVRIGT
* För första gången på över en vecka, var lufttemperaturen under +10 grader C. Nu smakar det höst!
* Efter kontroll mellan Fagel och publicerade data, justerades felen även på Artportalen. Dessa marginella fel finns dock kvar på stationens blogg.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

 • GrågåsAnser anser 95 ex. Sträckande SV (2 + 6 + 6 + 6 + ca75 i kronologisk ordning under morgon och fm.)
 • GräsandAnas platyrhynchos Noterad Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SjöorreMelanitta nigra 60 ex. Sträckande S (Största flock 18 ex, som hade 16 sillgrisslor med i kön.)
 • SvärtaMelanitta fusca 4 ex. Sträckande S (Två ex 11:20 + två ex 11:35)
 • SmåskrakeMergus serrator 2 2K+ Hane Förbiflygande
 • StormfågelFulmarus glacialis 15 ex. Sträckande S
 • HavssulaMorus bassanus 3 4K+ Sträckande S (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • HavssulaMorus bassanus 4 4K+ Sträckande NV (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • HavssulaMorus bassanus 5 5K+ Sträckande S (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • HavssulaMorus bassanus 30 ex. Sträckande S (Efter klockan 11:15, inkl sen eftermiddag, blandade åldrar.)
 • HavssulaMorus bassanus 2 3K Sträckande S (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 2K Sträckande S (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • HavssulaMorus bassanus 1 4K Sträckande S (Räknat 07:40-11:10. Det var betydligt bättre sträck klockan 13:30-15:00, men då utfördes inga kontinuerliga sträckobservationer.)
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 78 ex. Förbiflygande (Morgontrafiken från Halland Svartskär, den s.k. Skarvpendeln, hade 78 inresande toppar. En minimisumma av toppskarvar förstås.)
 • VattenrallRallus aquaticus 2 ex. Stationär

 • SkärsnäppaCalidris maritima 80 ex. Rastande (Klockan 16 på Playan i höjd med Kruthuset.)

 • SilltrutLarus fuscus 1 1K Stationär (Den vingskadade unga silltruten är kvar i Playanområdet.)

 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Sträckande S (Mestadels enstaka eller två och två, men hela dagen i stil med 100 ex/timme.)
 • SillgrisslaUria aalge Noterad Sträckande S (Mer än 95 procent sillgrisslor av de bestämningsbara sillmularna. Flera 100-tal.)
 • TordmuleAlca torda Noterad Sträckande S (Endast något/ett par 10-tal.)
 • TordmuleAlca torda 5 ex. Rastande
 • TobisgrisslaCepphus grylle 1 2K+ Stationär

 • AlkekungAlle alle 1 ex. Sträckande S (Klockan 11:55, slickande Nordstranden och rundande Västudden.)

 • ÄngspiplärkaAnthus pratensis 5 ex. Rastande
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 5 ex. Rastande
 • ForsärlaMotacilla cinerea 1 ex. Rastande (Klockan 09:20-09:25, ett ex sträckande längs Playan. Landade väster om Lillbryggan, men fortsatte efter en stund och tappades utåt Hamnudden.)
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes Noterad Rastande
 • JärnsparvPrunella modularis 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • RödhakeErithacus rubecula 1 ex. Ringmärkt
 • RödhakeErithacus rubecula 1 1K Rastande (Ringmärktes.)
 • KoltrastTurdus merula 1 1K+ Hane Stationär
 • BjörktrastTurdus pilaris 1 ex. Rastande
 • GransångarePhylloscopus collybita 1 ex. Individmärkt (En ringmärkt sedd vid Strandoxeln.)
 • KungsfågelRegulus regulus 1 ex. Lockläte, övriga läten
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 2 ex. Stationär
 • BofinkFringilla coelebs Noterad Lockläte, övriga läten
 • GrönfinkCarduelis chloris 2 ex. Rastande
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Rastande
 • VinterhämplingCarduelis flavirostris 2 ex. Förbiflygande
 • GråsiskaCarduelis flammea 1 ex. Förbiflygande
 • SnösparvPlectrophenax nivalis 40 ex. Rastande
 • GulsparvEmberiza citrinella 1 ex. Förbiflygande