Fredag 10 juli

VÄDER
Från gryningen mulet med enstaka luckor i molntäcket men ändå en del lättare regnbyar. Efterhand uppklarnande och från 08:30 solsken från en klar himmel resten av dagen. God-mycket god sikt.
02:00: Medelvind NV 16 m/s, byvind 20 m/s, +14,5°C, vattenstånd +44 cm
05:00: Medelvind NV 11 m/s, byvind 13 m/s, +14,0°C, vattenstånd +32 cm
08:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 14 m/s, +15,3°C, vattenstånd +20 cm
11:00: Medelvind NV 12 m/s, byvind 14 m/s, +15,2°C, vattenstånd +9 cm
14:00: Medelvind NV 13 m/s, byvind 16 m/s, +16,1°C, vattenstånd +11 cm
17:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 14 m/s, +16,8°C, vattenstånd +7 cm
20:00: Medelvind V 11 m/s, byvind 12 m/s, +16,3°C, vattenstånd -2 cm
23:00: Medelvind V 9 m/s, byvind 11 m/s, +14,4°C, vattenstånd -8 cm
Väderdata från SMHI och/eller Gottskärs Hotells väderstation på Nidingen. Vattenståndet mäts vid Ringhals.

Solen gick upp 04:33 och ner 22:01.

PERSONAL
Magnus Unger och Camilla Unger med barnen Isabella (11 år), Josefin (9 år) och Elias (2 år) och familjen Malin Unger med barnet Charlie (4 år) samt Anette Unger och Uno Unger.

VERKSAMHET
Ingen nätfångst eller burfångst beroende på fortsatt otjänligt väder. Viss pullmärkning genomfördes och fortsatt genomgång av sena tobisgrisslehäckningar.

OBSERVATIONER
TOFSVIPA 3 ex i Kausan under kvällen.
SPOVSNÄPPA Två ad i sällskap med ca 20 kärrsnäppor i Kausan under kvällen.
SKÄRSNÄPPA Ett färgringmärkt ex med flagga födosökte bland stenarna längst in i Kausan under kvällen. Den var förvånansvärt oskygg.
KÄRRSNÄPPA Minst 20 ex i Kausan och/eller Playan.
MYRSPOV Troligen samma tre ex som igår, bedömdes idag till en hane och 2 honor, samtliga adulta.
SMÅSPOV Som mest sågs 3 ex samtidigt. De höll huvudsakligen till på Playans tångvallar.

RINGMÄRKNING
12 individer av 3 arter:
Fiskmås 2 pulli, fisktärna 1 pullus, tobisgrissla 4 pulli och hussvala 5 pulli.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 254 och i år 5048.

KONTROLLER
I ett bo NV om Kruthusoxeln kontrollerades och ommärktes två gamla tobisgrisslor samtidigt. De gamla slitna ringarna byttes ut mot nya. Den ena visade sig vara märkt av undertecknad som pullus 28/6 2002 och den andra hade Tommy Järås märkt som adult (3K+) 22/7 1997. Den förstnämnda hade alltså nyss fyllt 12 år medan den andra var minst 18 år gammal.
En färgringmärkt toppskarv med orange fotring på vänster ben, ej säkert samma som igår, stod på SO-udden med 3 artfränder och ett 20-tal storskarvar under eftermiddagen.

UPPDRAGSARBETE
Gräsklippning (2,5 tim).

ÖVRIGT
Trots ganska tufft väder kom Stefan ut med en grupp på 7 personer för ett par timmars besök under eftermiddagen.

VID DATORN
Uno Unger

 • KnölsvanCygnus olor 1 Adult I par Stationär (De låg i Kausan under dagen.)
 • GrågåsAnser anser 14 ex. Sträckande SV (En flock, passerade rakt över fyrområdet 05:18.)
 • KanadagåsBranta canadensis 9 ex. Stationär (Under morgonen låg Västuddsparet med sin årsunge tillsammans med tre adulta par Kausan.)
 • GravandTadorna tadorna 7 ex. Pulli/nyligen flygga ungar (Paret med nu 3 ganska stora ungar och ett par utan ungar.)
 • EjderSomateria mollissima Noterad Stationär
 • SmåskrakeMergus serrator 3 Adult Stationär
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 3 2K+ Stationär (De stod tillsammans med en färgringmärkt artfrände med orange fotring av den typ som används på Väderöarna i Bohuslän. Alla 4 toppskarvarna höll till på SO-udden tillsammans med ca 20 storskarvar. Troligen både 2K och 3K fåglar.)

 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 1 2K+ Individmärkt (En färgringmärkt med orange fotring på vänster ben, ej säkert samma som igår, stod på SO-udden med 3 artfränder och ett 20-tal storskarvar under eftermiddagen.)

 • VattenrallRallus aquaticus 1 ex. Spel/sång (Den ena hördes från den höga vegetationen i Kausan strax NV om gästtoan och den andra vid Fotogenboden..)
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula Noterad Stationär
 • TofsvipaVanellus vanellus 1 ex. Rastande (Gårdagens vipa var kvar i Kausan under morgonen.)
 • SpovsnäppaCalidris ferruginea 2 Adult Rastande (De födosökte med kärrsnäppor i Kausan under kvällen.)
 • SkärsnäppaCalidris maritima 1 ex. Individmärkt (Ett färgringmärkt ex med flagga födosökte bland stenarna längst in i Kausan under kvällen. Den var förvånansvärt oskygg.)

 • KärrsnäppaCalidris alpina 20 Adult Rastande (Minst 20 ex, sågs både på Playan och i Kausan.)
 • MyrspovLimosa lapponica 3 2K+ Rastande (Troligen samma tre ex som igår, bedömdes idag till en hane och 2 honor, samtliga adulta.)
 • SmåspovNumenius phaeopus 3 ex. Stationär (Minst 3 ex kvar. De höll på Playans och Kausans tångvallar.)
 • GrönbenaTringa glareola 1 ex. Rastande (Den lyfte från Kausan under morgonen.)
 • RödbenaTringa totanus Noterad Stationär
 • SkrattmåsChroicocephalus ridibundus 1 Adult Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär (Två pulli ringmärktes.)
 • FiskmåsLarus canus 2 Pulli Ringmärkt
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • FisktärnaSterna hirundo 1 I par Bo, ägg/ungar (Paret på stenmalen närmast O om Strandoxeln hade idag två ungar i boet varav den senast kläckta ringmärktes. Båda ungarna är nu ringmärkta.)
 • FisktärnaSterna hirundo 1 Pulli Ringmärkt
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 1 ex. Stationär (Den hördes tidigt under morgonen.)
 • TobisgrisslaCepphus grylle 4 Pulli Ringmärkt
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Bo, ägg/ungar (Fyra boungar ringmärktes. Dessutom ommärktes två gamlingar i ett och samma bo och dessa var 13 resp. minst 18 år gamla.)
 • HussvalaDelichon urbicum Noterad Stationär (En bogenomgång på fågelstationens östra gavel gav 3 nykläckta i ett bo och 2 resp. 3 ungar i två andra bon.)
 • HussvalaDelichon urbicum 5 Pulli Ringmärkt
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Stationär
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • KoltrastTurdus merula 1 ex. Stationär
 • StareSturnus vulgaris 20 ex. Rastande (Ca 20 ex.)
 • Pilfink?Passer montanus 1 ex. Rastande (Vid 10-tiden upptäcktes den sitta och tjattra på taket till 1855 års hus. Innan vi hann säkra bestämningen gentemot gråsparv så flög den österut över längs Playan.)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *