onsdag 9 november

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 9 NOVEMBER 2016

VÄDER
Stjärnklar och krispigt kylig efternatt. Mulnande i gryningen men tillfälligt ganska soligt någon timme innan lunch.
Kyleffekten -10° C i nordostvinden under fm.

01:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, temp -1,6° C, lufttryck 1012 hPa, vattenstånd -9 cm
07:00: Medelvind ONO 9 m/s, byvind 12 m/s, temp -2,2° C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd -26 cm
13:00: Medelvind ONO 11 m/s, byvind 13 m/s, temp +0,4° C, lufttryck 1008 hPa, vattenstånd -7 cm
19:00: Medelvind ONO 8 m/s, byvind 11 m/s, temp -0,5° C, lufttryck 1009 hPa, vattenstånd -29 cm

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 07:45 och ner 16:07.

PERSONAL
Göran Andersson och Uno Unger.

VERKSAMHET
* 17 nät 07:30-09:30, 16 nät 09:30-11:30 (66 nättimmar).
* Kausan: 10 vadarburar 08:00-12:00 (40 burtimmar).
* Fröfällan i Strandoxeln 07:00-16:00 (9 fröfälletimmar) och två vadarburar som fröfällor vid Fotogenboden 07:00-16:00 (18 burfrötimmar).
* Sträckskådning klockan 08:20-10:20, med kortare avbrott.
* Innan lunch togs resterande 17 nät ner och efter lunch märktes alla nätstolpar och bars in under tak. Därmed var stationens nätfångst avslutad för år 2016.

OBSERVATIONER
Grågås – ca 40 + 4 mot syd under morgonen och sent på eftermiddagen nio mot öster längs Nordstranden.
Storlom – två sträckande, som uppmärksammades på lätet, drog mot NV innanför Nidingen. Lätet, som påminde om inledningen på det sedvanliga spelet, hördes upprepade gånger medan de flög förbi.
Gråhakedopping – en rastande utanför Nordstranden klockan 08:50.
STRANDSKATA – Konvalescenten från Fågelcentralen i somras är kvar.
SKÄRSNÄPPA – 15 ex. En dussingrupp kom in till Hamnudden från Klockfoten när tre ex fanns i Kausan.
RÖDBENA – Gårdagens fågel ringmärktes idag efter burfångst i Kausan. Möjligen rasen robusta, men de biometriska måtten, främst vinglängden, uteslöt dock inte nominatrasen med säkerhet.
BERGLÄRKA – De åtta exemplaren från igår sågs idag på SO-udden.
DOMHERRE – Minst tre hannar rastade varav en adult hane och två årsungar ringmärktes.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
6 individer av 4 arter:
Rödbena 1, skärpiplärka 1, gråsiska 1 och domherre 3.
Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 85 och i år 8978.

KONTROLLER
Egna kortidskontroller:
Skärsnäppa 3, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 1, blåmes 4 och talgoxe 6.
Egen kontroll:
Den färgringmärkta skärpiplärkan (Li/Al Gu/Sk) kontrollerades även idag efter burfångst i Kausan. Denna fågel ringmärktes på Nidingen 6 mars i år.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT
* Unos intelligens övergår vadarnas förstånd … efter en stunds rekognosering placerade han om fällorna i Kausan och … sic! … det blev en bra skörd trots ganska besvärliga förutsättningar.

VID DATORN
Göran Andersson och Uno Unger

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *