onsdag 26 oktober

DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – ONSDAG 26 OKTOBER 2016

VÄDER
Svag-måttlig sydvästvind och omkring halvklart under morgonen. Allteftersom dagen gick, ökade vinden en aning och molntäcket tjokkade till sig. Under kvällen drog ett regnväder in över oss.

06:00: Medelvind SV 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +7,5° C, lufttryck 1027 hPa, vattenstånd -8 cm.
12:00: Medelvind SV 6 m/s, byvind 8 m/s, temp +8,8° C, lufttryck 1027 hPa, vattenstånd: -15 cm.
18:00: Medelvind S 10 m/s, byvind 13 m/s, temp +9,1° C, lufttryck 1024 hPa, vattenstånd: -3 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsalahalvön.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 08:13 och ner 17:38.

PERSONAL
Mikael Hake, Marianne Bäckwall och Per Arne Lindgren.

VERKSAMHET
19 nät 07:00-08:00, 25 nät 08:00-09:00 och 28 nät 09:00-13:00 (156 nättimmar). Två vadarburar som fröfällor 07:00-13:00 (10 burfrötimmar). Fröfällan i Strandoxeln 08:00-16:00 (7 fröfälleburtimmar…).

OBSERVATIONER
PRUTGÅS, rasen bernicla – De åtta fåglarna var kvar även idag.
SPARVHÖK – 1 ex. mot S.
STRANDSKATA – 1 juv. kvar på ön.
MYRSPOV – 1 juv. rastande.
STEGLITS – 2 ex. rastande.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
130 individer av 12 arter:
Gärdsmyg 40, Rödhake 26, Koltrast 1, Björktrast 1, Gransångare 6, Kungsfågel 16, Blåmes 1, Bergfink 2, Grönfink 21, Vinterhämpling 5, Gråsiska 10 och Sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 1685 och i år 8802.

KONTROLLER
Egna korttidskontroller: Blåmes 3, Talgoxe 1.

UPPDRAGSARBETE
Luntade skräp, ffa från den havererade båten och från rester av bytet av plankor på Stora bryggan, som hade ackumulerats på eldplatsen (2 timmar).

ÖVRIGT
Vi gick upp extra tidigt idag, eftersom förutsättningarna för nätfångst verkade bli mycket gynnsamma. Vi möttes av en fantastisk soluppgång och ganska bra ”häng” i näten. Gärdsmygar, rödhakar och kungsfåglar dominerade under tidiga morgonen, men sedan kom finkarna igång. Bland annat noterades höstens bästa dagssummor för grönfink och gråsiska. Grönfinken har ju en speciell plats i undertecknads hjärta, då jag tidigare lagt mycket tid på att studera artens övervintringsstrategi. De är luriga, dessa små sköjjare. En del tidigt kläckta ungfåglar kan nämligen rugga hela fjäderdräkten, och därigenom se ut som adulta fåglar när man granskar dem under senhösten. Här ute på Nidingen är grönfinkarna flitiga besökare till vresrosbestånden. De avslöjar sig ofta genom att ha en stor röd klump av intorkad nyponsaft på näbben. Rudolf med röda mulen?…

VID DATORN
Mikael Hake

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *