onsdag 11 maj

VÄDER
Under morgontimmarna fanns ett mörkt moln rakt öster om Nidingen in mot land. Det låg kvar där länge och en del regn kom också öster om ön. Resten av dagen blev lugn, solig och med nytt värmerekord för i år. Mintemp under dagen 13,5 ° C, max 21,0 ° C
02:00: Medelvind 0 N m/s, byvind 2 m/s, temp. +14,5° C, luftfuktighet 66 %, , vattenstånd -15 cm
08:00: Medelvind NO 7 m/s, byvind 9 m/s, temp. +13,7° C, luftfuktighet 71 %, , vattenstånd -7 cm
14:00: Medelvind N 2 m/s, byvind 6 m/s, temp. +18,5° C, luftfuktighet 59 %, vattenstånd -12 cm
20:00: Medelvind S 2 m/s, byvind 7 m/s, temp. +15,0° C, luftfuktighet 80 %, , vattenstånd
Väderuppgifterna gäller för Nidingen medan vattenståndet gäller för Onsala. Alla uppgifter är från SMHI, förutom lufttrycket, som mäts av Stefan Petterssons väderstation på ön.

Solen upp 05:02 och ned 21:17.

PERSONAL
Starkt startfält med Stefan Olsson, Magnus Levin, Mikael Forsman och Tommy Järås.

VERKSAMHET
Fångst med 25 nät 04:30-12:00 (187 nättimmar)
Datalagt och kontrolläst aprils ringmärkning. Ansat runt kruthusnäten. Skrubbat hyllorna till bokhyllan i köket med såpa.

OBSERVATIONER.
SMÅLOM 2 ex
VITKINDAD GÅS 1 ex landade på ön.
TOPPSKARV 4 ex på Klockfotsrevet
SMÅSPOV 5 ex rastande i Kausan
ROSKARL 3 ex
HORNUGGLA 1 ex kom inflygande över västudden och fortsatte bort över ön.
HÄRMSÅNGARE 1 ex ringmärktes. Årets första.

RINGMÄRKNING
182 ex av 14 arter:
Drillsnäppa 1, trädpiplärka 1,skärpiplärka 1, rödstjärt 4, stenskvätta 1, härmsångare 1, ärtsångare 3, törnsångare 1 , svarthätta 1, gransångare 7 , lövsångare 155, kungsfågel 4, svartvit flugsnappare 1 och sävsparv 1.
Totala antalet fåglar ringmärkta denna månad är 694 ex och i år 2605 ex.

KONTROLLER
Korttidskontroll av en rödhake. Fem äldre skärpiplärkor kontrollerades också. De var märkta en 2013, två 2014 och två 2015. Tre fiskmåsar lästes av i fält. Den ena visade sig vara Sveriges nu äldsta. Den ringmärktes i juli 1991 och är nu nästan 25 år. De två andra visade sig vara 7 respektive 17 år gamla.
Fem färgmärkta silltrutar avlästes, varav den ena var en som är avläst flera tidigare år och är märkt i London.

UPPDRAGSARBETE

ÖVRIGT

VID DATORN
Tommy Järås

 • KnölsvanCygnus olor 1 I par Ruvande
 • GrågåsAnser anser 6 ex. Sträckande NO
 • GrågåsAnser anser 2 ex. Rastande
 • Vitkindad gåsBranta leucopsis 1 ex. Rastande
 • KanadagåsBranta canadensis 6 ex. Stationär
 • GravandTadorna tadorna 12 ex. Stationär
 • GräsandAnas platyrhynchos 1 I par Stationär
 • EjderSomateria mollissima Noterad Bo, ägg/ungar (ca 50 pulli)
 • SjöorreMelanitta nigra 15 ex. Rastande
 • SmåskrakeMergus serrator 15 ex. Stationär
 • SmålomGavia stellata 2 ex. Sträckande S
 • StorskarvPhalacrocorax carbo Noterad Stationär
 • ToppskarvPhalacrocorax aristotelis 4 ex. Stationär
 • VattenrallRallus aquaticus 10 ex. Stationär
 • StrandskataHaematopus ostralegus Noterad Stationär
 • Större strandpipareCharadrius hiaticula 20 ex. Stationär
 • LjungpiparePluvialis apricaria 5 ex. Förbiflygande
 • SkärsnäppaCalidris maritima 250 ex. Rastande
 • KärrsnäppaCalidris alpina 1 ex. Rastande
 • MyrspovLimosa lapponica 2 ex. Rastande
 • SmåspovNumenius phaeopus 5 ex. Rastande
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Rastande (1 ringmärktes)
 • DrillsnäppaActitis hypoleucos 1 ex. Ringmärktes
 • RödbenaTringa totanus 15 ex. Bo, ägg/ungar
 • RoskarlArenaria interpres 2 ex. Rastande
 • FiskmåsLarus canus Noterad Stationär
 • SilltrutLarus fuscus Noterad Stationär
 • GråtrutLarus argentatus Noterad Stationär
 • HavstrutLarus marinus Noterad Stationär
 • Tretåig måsRissa tridactyla Noterad Stationär
 • SilvertärnaSterna paradisaea 5 ex. Sträckande S
 • FisktärnaSterna hirundo 6 ex. Stationär
 • Kentsk tärnaSterna sandvicensis 5 ex. Stationär
 • TobisgrisslaCepphus grylle Noterad Stationär
 • HornugglaAsio otus 1 ex. Förbiflygande (Kom inflygande över västudden till måsarnas förtret och försvann österut över ön)
 • LadusvalaHirundo rustica 5 ex. Förbiflygande
 • HussvalaDelichon urbicum 2 ex. Stationär
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 5 ex. Rastande (1 ringmärktes)
 • TrädpiplärkaAnthus trivialis 1 ex. Ringmärktes
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus 1 ex. Ringmärktes
 • SkärpiplärkaAnthus petrosus Noterad Besöker bebott bo (1 ringmärktes)
 • GulärlaMotacilla flava 15 ex. Rastande
 • GulärlaMotacilla flava 15 ex. Sträckande N
 • SädesärlaMotacilla alba Noterad Stationär
 • GärdsmygTroglodytes troglodytes 2 ex. Stationär
 • RödhakeErithacus rubecula 2 ex. Rastande (Kontroll av italienmärkt individ)
 • BlåhakeLuscinia svecica 1 Hona Rastande
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 5 ex. Rastande (4 ringmärktes)
 • RödstjärtPhoenicurus phoenicurus 4 ex. Ringmärktes
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 1 ex. Ringmärktes
 • StenskvättaOenanthe oenanthe 3 ex. Rastande (1 ringmärktes)
 • KoltrastTurdus merula 2 ex. Föda åt ungar
 • RörsångareAcrocephalus scirpaceus 1 ex. Rastande (Satt o sjöng i en slånbuske hela f.m.)
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Rastande (ringmärktes, årets första)
 • HärmsångareHippolais icterina 1 ex. Ringmärktes
 • ÄrtsångareSylvia curruca 3 ex. Ringmärktes
 • ÄrtsångareSylvia curruca 5 ex. Rastande (3 ringmärktes + en norsk kontroll också)
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Rastande (1 ringmärktes)
 • TörnsångareSylvia communis 1 ex. Ringmärktes
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 ex. Ringmärktes
 • SvarthättaSylvia atricapilla 1 Hane Rastande (1 ringmärktes)
 • GransångarePhylloscopus collybita 10 ex. Rastande (7 ringmärktes)
 • GransångarePhylloscopus collybita 7 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 155 ex. Ringmärktes
 • LövsångarePhylloscopus trochilus 200 ex. Rastande (155 ringmärktes)
 • KungsfågelRegulus regulus 5 ex. Rastande (4 ringmärktes)
 • KungsfågelRegulus regulus 4 ex. Ringmärktes
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Ringmärktes
 • Svartvit flugsnappareFicedula hypoleuca 1 ex. Rastande (1 ringmärktes)
 • Grå kråkaCorvus corone cornix 1 ex. Stationär
 • SteglitsCarduelis carduelis 1 ex. Förbiflygande
 • HämplingCarduelis cannabina 2 ex. Stationär
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 Hane Rastande (1 ringmärktes)
 • SävsparvEmberiza schoeniclus 1 ex. Ringmärktes

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *