fredag 16 september

VÄDER
Ljummen … för att inte säga varm efternatt, klart med lätt dis och god sikt. Klockan 04:00 var SMHI:s officiella temperatur +18,8 grader C! Dygnets lägsta temp var 17,0 i morse.
Sjöbrisen från NV i går kväll vred snabbt under natten till att bli ostlig klockan 03. Mulnande under morgonen men åter lättande efter lunch … så pass att solen gassade.
Officiella mätningar anger att det på en meters djup i havet runt Nidingen är +18 grader. Ytvattnet torde därmed vara drygt +19!
Mulnande sent på e.m. och vid 19-tiden hastigt ökande ostvind till frisk.

02:00: Medelvind ONO 4 m/s, byvind 5 m/s, temp +18,5° C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1017 hPa
08:00: Medelvind O 5 m/s, byvind 6 m/s, temp +17,3° C, vattenstånd +8 cm, lufttryck 1017 hPa
14:00: Medelvind SSV 1 m/s, byvind 3 m/s, temp +20,8° C, vattenstånd -1 cm, lufttryck 1017 hPa
20:00: Medelvind O 8 m/s, byvind 10 m/s, temp +18,8° C, vattenstånd +7 cm, lufttryck 1017 hPa

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet mäts vid Råö på Onsala.
Alla uppgifter är från SMHI eller Gottskär Hotells väderstation på ön.

Solen gick upp 06:48 och ner 19:25

PERSONAL
Göran Andersson, Marianne Bäckwall och Stig Fredriksson.

VERKSAMHET
24 nät 05:30-09:00, 18 nät 09:00-11:00 (126 nättimmar).
5 vadarburar vid Storbryggan klockan 05:30-20:30 och 35 vadarburar i Kausan 11:00-20:30 (407 burtimmar).

OBSERVATIONER
SPARVHÖK – minst två ex har rumsterat om på ön i dag.
PILGRIMSFALK – en 1K hanne kom in på hög höjd från väster 07:20, drog ganska sakta över fågelstationen och accelererade ner mot Ostudden och sågs inte mer.
STENFALK – en ung hona jagade tillfälligtvis 08:55. Kanske sträckte den vidare sen.
TORNFALK – klockan 07:25 sträckte en 1K+ honfärgad mot söder utanför Västudden. Drog sig småningom mot sydost.
VATTENRALL – två unga vattenrallar har pipit och tiggt i dag. Först i lilla buskaget mellan Stefans hus och nät 5A, sedan i nätplatsbuskage 5.
KUSTSNÄPPA – två 1K vid Stora bryggan.
MYRSPOV – fyra på Ostudden.
ROSKARL – som mest sågs nio ex samlade vid Lillbryggan.
FISKMÅS – en 3K+ på Nordstranden, utanför Strandoxeln. Faktiskt ny art för veckan.
TOBISGRISSLA – en 1K-grissla svirrade norrut.
LADUSVALA – en gammal hanne hastade söderut över Bagarstugan. Var han en kallfrontens budbärare?
TALTRAST – tre-fyra individer rastade under morgonen.
KUNGSFÅGEL – minst kungsfåglar rastade.
BERGFINK – minst en på ön.
GRÖNSISKA – liten flock hörd då och då under f.m.
BRUNSISKA – en ringmärktes efter 07:00-rundan.

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:
https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING
46 individer av 13 arter:
skärpiplärka 3, ängspiplärka 1, gärdsmyg 3, järnsparv 1, rödhake 8, rödstjärt 1, taltrast 2, gransångare 1, lövsångare 6, kungsfågel 17, bergfink 1, bofink 1 och brunsiska 1.

Antalet ringmärkta fåglar denna månad uppgår till 803 och i år 6242.

KONTROLLER
Konstigt nog inga egna korttidskontroller i dag. Däremot dagskontroller förstås.

UPPDRAGSARBETE
Tömning och städning av gästtoaletten (0,5 tim).

ÖVRIGT
* Med tanke på lite tidigare hemfärd i morgon (klockan 11) påbörjades storstädningen av alla utrymmen. Det visade sig att duschrummet inte hade skurats eller städats på länge … bättring åberopas! Marianne åtog sig slitgörat, vilket hon gjorde med frenesi.
* De tre senaste dagarna, onsdag – fredag, har vi sett minst 25 – 6 – 11 tumlare!
* Den internationella rymdstationen ”tuffade” genom stjärnbilden Orion klockan 04:38 med ca 27 000 km/h. ISS är verkligen en ljusstark ”satellit” och ses i gryningen nu i knappt två veckor på sin färd från väster till öster över södra horisonten. Senare i oktober ses den kvällstid.

VID DATORN
Göran Andersson

DEN FINSKA ”ALFÅGELN” … …

rodstjart
DEN FINSKA ”ALFÅGELN” … … är den svenska rödstjärten Rödstjärten är en ganska vanlig tätting i Sverige och vida spridd över landet i olika biotoper. Den är mycket känd till sitt namn, men skapar huvudbry när fågelintresserade personer ser den. … Det beror säkert på hannens variationsrika huvud-/ansiktsteckningar. Ibland har rödstjärthannen en rejäl ”studentmössa” i pannan … när han anländer lagom till Valborgsfirandet … men det vita kan understundom vara dolt under hjässfjädrarna. På finska heter arten leppälintu. Direktöversatt blir det faktiskt ”alfågel”, som för oss är något helt annat. Trädet al heter leppä i Finland och ordet kan långt tillbaka även härledas till blod, om jag minns den finske ornitologen Karno Mikkolas utläggning rätt … när vi en kväll i maj på 1990-talet satt i ett fyrvaktarhus i den åländska skärgården och smuttade på calvados. Det är förstås de alvedsfärgade stjärtpennorna, som gett fågeln sitt namn på finska. Ursäkta oskärpan på den bilden! När jag tog fotot på hannens huvudteckningar, kom en vindil och gav honom en liten nacktofs. Men det bjuder Nidingens fågelstation på! http://www.sofnet.org/…/rodstjartar-satter-myror-i-huvudet…/

KUNGSFÅGELN OCH TÄNDSTICKSASKEN …

Göran Anderssons foto.
KUNGSFÅGELN OCH TÄNDSTICKSASKEN … … en sannsaga av K. G. Andersen Det var en gång en åldrande ringmärkare, en trubadur i förskingringen, på en liten ö i Kattegatt. Hans fingrar hade med åren blivit krumma och stela, så nu hängde hans Levin LN 26 från 1965 på väggen och samlade damm. … Men fåglarna var honom ännu till glädje, för han såg bra … ja, han t.o.m. hörde det höga siisandet från kungsfåglarna, som kolibrisurrade i slån- och björnbärssnåren på ön. Nu satt han där denna fredag 16 september i ringmärkarboden och hörde fladdret från lådan märkt med en gammal bit Dymotejp … ”KUNGSFÅGEL” stod det med vitaktiga bokstäver mot blå bottenfärg. Hur skulle han kunna förklara för folket iland hur små och lätta skogens ”flygande näbbmöss” är? Hans blick föll på en tändsticksask, som låg bland linjaler, pennstumpar och tänger på arbetsbänken. Ja, naturligtvis! Han tog fram sin mobiltelefon och fotograferade en av kungsfåglarna bredvid Solstickanmotivet. Sedan vägde han asken, som var full med tändstickor … drygt tio gram kom upp på labbets fina elektrovåg. Han plockade ur några tändstickor i taget och lade asken på vågens runda lättmetallskiva. När det bara återstod fem stickor i asken, lyste 5,03 g på displayen. 5 gram … en kungsfågels medelvikt. Som en tändsticksask med bara fem stickor kvar! FOTNOT * Kungsfågeln på fotot är en hanne, vilket kan anas genom att orangefärgade hjässfjädrar skymtar fram ur ”kronan”. När en kungsfågelhanne ska imponera eller är irriterad, lyfter han upp de gula fjädrarna och visar de brandgula. Trots det är han bara en vanlig kungsfågel och inte släktingen brandkronad kungsfågel. * K. G. Andersen är en pseudonym 😉

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *