Egna kontroller  

ÅTERFYND OCH KONTROLLER

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingen märkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

                                            2022 – 01 – 03

Året började med två svar på främmande ringar. Dels en rödhake som kontrollerades den 8 maj 2021. Den var märkt den 24 oktober hösten innan i Luxemburg. Den andra var en bergfink som kontrollerades i höstas den 6 oktober och var märkt i Hertsberge i Belgien den 16 december 2018, den var alltså troligen på sin vinterplats. Det var den femte främmande kontrollen av bergfink sedan 1980 och av dem har ytterligare en varit märkt i Belgien.

Den 17 december hittades en lös ring i Kölstrup, öster om Odense i Danmark. Problemet var ringen hade tillhört en grönfink som ringmärktes redan 1990! och hade uppenbart legat många år i marken.

                                            2022 – 01 – 10

Med hjälp av kikare och kamera lyckats man läsa av en skärpiplärka i Hohe düne utanför Rostock i norra Tyskland nu den 29 december.  Skärpiplärkan ringmärktes som en ung hane den 12 oktober 2020 och var sannolikt en skärpiplärka som var på genomresa och ingen av öns ungar eller häckande fåglar. Märkningar i oktober brukar alla vara flyttare som rastar.

                                            2022 – 01 – 17

Stationens 18:e fynd av ejder kom från Storvorde i Limfjorden, Danmark. Den sköts den 12 januari i år och var unge från 2020.  I samband med märkningen var den för liten för att kunna könsbestämmas men nu vid fyndet så könsbestämdes den till hane. Detta var det 12 fyndet som kom från Danmark men den första som kom från Limfjorden.

                                            2022 – 01 – 24

I Cuxhavens hamn, som ligger vid mynningen av floden Elbes sydsida i norra Tyskland, fotograferades och avlästes en roskarl den 18 januari i år. Samma fågel avlästes på samma plats även i oktober 2020, se 2020-11-30. Roskarlen var ringmärkt den 28 augusti 2016 och var alltså fem och ett halvt år vid avläsningen.

                                            Silltrutar januari

Under januari kom rapporter på 40 individer där de flesta var avlästa mellan september och december. För att börja norrifrån så kom ett fynd från Sverige. Från Danmark kom två julifynd på nordspetsen vid Skagen. Ovanligt många kom från Tyskland, fördelat på fyra från Helgoland och nio från Sankt Peter-Ording som ligger strax norr om Elbes mynning. Fem avläsningar kom från Holland där Ijmuiden stod för tre. Två franska fynd kom från soptippen i Sonzay som ligger 20 mil SV om Paris.

Spanien stod för de flesta avläsningarna med 16 individer. Alla utom en gjordes i trakten av Malaga.

Den sydligaste rapporten för denna gång var en avläsning från Mirleft strand i Marocko. Stranden ligger ca 10 mil söder om Agadir. Den här avläsningen gjordes redan i september 2016 och den var född 2015. Åren 2018, 2019 och 2021 är truten sedan sedd på Nidingen och i april 2021 sågs den även på Helgoland innan den kom till Nidingen .

                                            2022 – 02 – 07

Den 2 augusti avlästes sju tretåiga måsar i Skagen på Danmarks nordligaste strand. Sex av dem var märkta som ungar under åren 2014 (2), 2017, 2019 och 2020 (2). Den sjunde var märkt som gammal häckande 2012. Den 8 oktober sågs även en på samma plats och det var den sist födda ungen 2017. Från Helgoland kom också fem avläsningar, varav tre hade setts även tidigare år på Helgoland. Tre av de fem var också sedda på Nidingen tidigare under året.

                                            2022 – 02 – 24

Stationens 30:e fynd av taltrast blev, som så många gånger förr, rapporterad som skjuten i Spanien, i Hornachos i sydvästra delen av landet den 20 februari i år. Den var märkt som årsunge den 26 september i höstas. 22 av de 30 fynden är rapporterade som skjutna.

I Antrim i Nordirland avlästes en roskarl i fält den 21 februari. Den var märkt på Nidingen den 1 september 2011 och är därmed den hittills äldsta roskarlen vi fått fynd på. Den avlästes 10 år och 174 dagar efter märkningen. Sedan tidigare har stationen ett fynd från Nordirland och det var också en roskarl, från 1989.

Den 28 juli 2003 ringmärktes en gammal kustsnäppa och den 21 december 2006 kontrollerades den i Banc D´Arguin i Mauretanien. Varför avläsningen kom först nu, drygt 15 år senare, kan man undra. Sedan tidigare är det känt att den ryska populationen som häckar kring Tajmyrhalvön övervintrar i Mauretanien. Närmaste avståndet mellan Nidingen och Banc DÁrguin är 4755 km.

                                          2022 – 02 – 28

En nästan 18 år gammal tretåig mås avlästes i Skagens hamn i Danmark den 25 februari. Den här måsen föddes på Nidingen 2004, återkom och avlästes 2007 och från 2010 har den häckat varje år.

                                           Silltrutar februari

Från Malagatrakten i Spanien kom 9 rapporter och från Madrids soptippar 5 rapporter under månaden. Dessutom en rapport från augusti i Belgien, en från september i Nederländerna och en från februari i Frankrike.

                            2022 – 03 – 08

För tredje året i rad så kontrollerades en ärtsångare på ön och fågelstationen Store Faerder i mynningen av Oslofjorden. Den ringmärktes på Nidingen 19 maj 2019 och redan sex dagar senare kontrollerades den första gången på Store Faerder. Därefter både 2020 och 2021. Sannolikt häckar den på ön.     

                                          2022 – 03 – 29        

Den 8 november 2018 ringmärktes en ung hona av koltrast på Nidingen.  Den 13 mars i år fotograferades och avlästes från bilderna i Alvekilen utanför Arendal på norska sydspetsen. Trasten var leucistisk och höll till på en matningsplats.

                                            Silltrutar mars

Endast en rapport av silltrut under månaden. En sedd i Malaga hamn i Spanien den 4 februari av en som föddes 2020 på Nidingen.