Egna kontroller  

ÅTERFYND OCH KONTROLLER

Med ojämna mellanrum får vi information om återfynd av Nidingen märkta fåglar som rapporterats via Ringmärkningscentralen på Riksmuseet i Stockholm. Likaså får vi uppgifter om fåglar som har ringmärkts på andra platser och som vi har kontrollerat på Nidingen. På den här sidan kommer vi hädanefter att ge information om återfynd och kontroller och dessutom tillfoga lite kommentarer till dessa. Datumen som finns i rubrikerna anger datum som fynden kom till vår kännedom.

                                            2022 – 01 – 03

Året började med två svar på främmande ringar. Dels en rödhake som kontrollerades den 8 maj 2021. Den var märkt den 24 oktober hösten innan i Luxemburg. Den andra var en bergfink som kontrollerades i höstas den 6 oktober och var märkt i Hertsberge i Belgien den 16 december 2018, den var alltså troligen på sin vinterplats. Det var den femte främmande kontrollen av bergfink sedan 1980 och av dem har ytterligare en varit märkt i Belgien.

Den 17 december hittades en lös ring i Kölstrup, öster om Odense i Danmark. Problemet var ringen hade tillhört en grönfink som ringmärktes redan 1990! och hade uppenbart legat många år i marken.

                                            2022 – 01 – 10

Med hjälp av kikare och kamera lyckats man läsa av en skärpiplärka i Hohe düne utanför Rostock i norra Tyskland nu den 29 december.  Skärpiplärkan ringmärktes som en ung hane den 12 oktober 2020 och var sannolikt en skärpiplärka som var på genomresa och ingen av öns ungar eller häckande fåglar. Märkningar i oktober brukar alla vara flyttare som rastar.

                                            2022 – 01 – 17

Stationens 18:e fynd av ejder kom från Storvorde i Limfjorden, Danmark. Den sköts den 12 januari i år och var unge från 2020.  I samband med märkningen var den för liten för att kunna könsbestämmas men nu vid fyndet så könsbestämdes den till hane. Detta var det 12 fyndet som kom från Danmark men den första som kom från Limfjorden.

                                            2022 – 01 – 24

I Cuxhavens hamn, som ligger vid mynningen av floden Elbes sydsida i norra Tyskland, fotograferades och avlästes en roskarl den 18 januari i år. Samma fågel avlästes på samma plats även i oktober 2020, se 2020-11-30. Roskarlen var ringmärkt den 28 augusti 2016 och var alltså fem och ett halvt år vid avläsningen.

                                            Silltrutar januari

Under januari kom rapporter på 40 individer där de flesta var avlästa mellan september och december. För att börja norrifrån så kom ett fynd från Sverige. Från Danmark kom två julifynd på nordspetsen vid Skagen. Ovanligt många kom från Tyskland, fördelat på fyra från Helgoland och nio från Sankt Peter-Ording som ligger strax norr om Elbes mynning. Fem avläsningar kom från Holland där Ijmuiden stod för tre. Två franska fynd kom från soptippen i Sonzay som ligger 20 mil SV om Paris.

Spanien stod för de flesta avläsningarna med 16 individer. Alla utom en gjordes i trakten av Malaga.

Den sydligaste rapporten för denna gång var en avläsning från Mirleft strand i Marocko. Stranden ligger ca 10 mil söder om Agadir. Den här avläsningen gjordes redan i september 2016 och den var född 2015. Åren 2018, 2019 och 2021 är truten sedan sedd på Nidingen och i april 2021 sågs den även på Helgoland innan den kom till Nidingen .

                                            2022 – 02 – 07

Den 2 augusti avlästes sju tretåiga måsar i Skagen på Danmarks nordligaste strand. Sex av dem var märkta som ungar under åren 2014 (2), 2017, 2019 och 2020 (2). Den sjunde var märkt som gammal häckande 2012. Den 8 oktober sågs även en på samma plats och det var den sist födda ungen 2017. Från Helgoland kom också fem avläsningar, varav tre hade setts även tidigare år på Helgoland. Tre av de fem var också sedda på Nidingen tidigare under året.

                                            2022 – 02 – 24

Stationens 30:e fynd av taltrast blev, som så många gånger förr, rapporterad som skjuten i Spanien, i Hornachos i sydvästra delen av landet den 20 februari i år. Den var märkt som årsunge den 26 september i höstas. 22 av de 30 fynden är rapporterade som skjutna.

I Antrim i Nordirland avlästes en roskarl i fält den 21 februari. Den var märkt på Nidingen den 1 september 2011 och är därmed den hittills äldsta roskarlen vi fått fynd på. Den avlästes 10 år och 174 dagar efter märkningen. Sedan tidigare har stationen ett fynd från Nordirland och det var också en roskarl, från 1989.

Den 28 juli 2003 ringmärktes en gammal kustsnäppa och den 21 december 2006 kontrollerades den i Banc D´Arguin i Mauretanien. Varför avläsningen kom först nu, drygt 15 år senare, kan man undra. Sedan tidigare är det känt att den ryska populationen som häckar kring Tajmyrhalvön övervintrar i Mauretanien. Närmaste avståndet mellan Nidingen och Banc DÁrguin är 4755 km.

                                          2022 – 02 – 28

En nästan 18 år gammal tretåig mås avlästes i Skagens hamn i Danmark den 25 februari. Den här måsen föddes på Nidingen 2004, återkom och avlästes 2007 och från 2010 har den häckat varje år.

                                           Silltrutar februari

Från Malagatrakten i Spanien kom 9 rapporter och från Madrids soptippar 5 rapporter under månaden. Dessutom en rapport från augusti i Belgien, en från september i Nederländerna och en från februari i Frankrike.

                            2022 – 03 – 08

För tredje året i rad så kontrollerades en ärtsångare på ön och fågelstationen Store Faerder i mynningen av Oslofjorden. Den ringmärktes på Nidingen 19 maj 2019 och redan sex dagar senare kontrollerades den första gången på Store Faerder. Därefter både 2020 och 2021. Sannolikt häckar den på ön.     

                                          2022 – 03 – 29        

Den 8 november 2018 ringmärktes en ung hona av koltrast på Nidingen.  Den 13 mars i år fotograferades och avlästes från bilderna i Alvekilen utanför Arendal på norska sydspetsen. Trasten var leucistisk och höll till på en matningsplats.

                                            Silltrutar mars

Endast en rapport av silltrut under månaden. En sedd i Malaga hamn i Spanien den 4 februari av en som föddes 2020 på Nidingen.

                                            2022 – 04 – 11

Med hjälp av metalldetektor så hittades en koltrastring, som sannolikt hade legat ett antal år då den var märkt redan i mars 2011 och hittades nu i april 2022. Fyndplatsen var Hurcott wood, sydväst om Birmingham i västra England.

                                            2022 – 04 – 13

Redan på årets andra verksamhetsdag, den 6 mars, så kontrollerades en norskmärkt skärsnäppa. Den var märkt förra året den 21 augusti i Longyearbyn på Svalbard.  Den kontrollerades ytterligare ett par gånger under mars på Nidingen.

Den 6 oktober förra året ringmärktes en kungsfågel vid fyren i Falsterbo och nu den 17 mars så kontrollerades den på Nidingen. Detta är den första kungsfågeln som stationen har haft utbyte med Falsterbo fågelstation.

                                            2022 – 05 – 03

Tolv rapporter av tretåiga måsar som avlästes under sommaren 2021 och i april 2022 kring Hirtshals i norra Danmark. Alla utom en var märkta som ungar på Nidingen. Den som inte märktes som unge, blev märkt som häckande 2019 och fick en flygfärdig unge. Om den häckade 2020 vet vi inte och 2021 misslyckades den med häckningen. Nu verkar den intresserad av kolonin i Hirtshals. Av de pullmärkta var fyra ettåringar och två tvåringar där ingen har setts på Nidingen ännu. De övriga fem individerna var födda mellan 2016 och 2018 och samtliga har setts på Nidingen innan eller efter de varit i Danmark. En fyraåring var lite extra spännande, då den sågs på Nidingen den 8 juli och dagen efter på Hirtshalsöststrand för att en månad senare, den 9 september, ses i Findhorn i norra Skottland, se även 2021–08–26.

                                            2022 – 05 – 09

För fjärde året i rad så kontrollerades en ärtsångare vid Store Faerders fågelstation i mynning av Oslofjorden. Den ringmärktes på Nidingen den 19 maj 2019 och kontrollerades denna gång den 8 maj i år, se även 2021–03–05.

                                            2022 – 05 – 20

Ett antal Nidingenmärkta grönfinkar har de senaste åren kontrollerats eller återfunnits på södra Onsalahalvön. Nu kom en kontroll på Nidingen av en ringmärkt i Sönnerbergen på sydligaste Onsalahalvön. En årsunge som ringmärktes den 17 juli 2021 och kontrollerades på sista verksamhetsdagen 2021, den 16 november.

                                            2022 – 06 – 07

Ett något udda fynd blev en stare som flög på en fönsterruta i Brunde i sydligaste Danmark den 14 maj i år. Det udda är att den ringmärktes den 19 mars i år på Nidingen och har alltså flyttat söderut igen så tidigt. Kanske har den gjort ett häckningsförsök i våra trakter men misslyckats och sedan flyttat söder ut riktigt tidigt.

Den 4 juli 2016 ringmärktes tre rödbeneungar och en adult, som troligen var en ungkull med förälder, i en vadarbur på Nidingen. Den 30 januari i år hittades den ena ”ungen” nydöd i Las Cabezas de San Juan utanför Sevilla i sydligaste Spanien. Samtidigt som detta fynd kom till vår kännedom så varnade de två andra ”ungarna” på Nidingen för ungar. De två häckade uppenbart ihop, alltså en syskonhäckning!!

En lövsångare kontrollerades med svensk ring den 30 april i år. Den var märkt två år och två dagar tidigare på Hoburgen, Gotlands sydspets. Det är första gången som en Östersjömärkt lövsångare kontrolleras på ön. Stationen har inte heller några återfynd av lövsångare från Östersjön!

Den 24 maj i år kom den tidigaste avläsningen av en skärsnäppa från Svalbard som stationen fått, visserligen bara slagen med en dag från en avläsning 25 maj 2016. Den nu aktuella snäppan ringmärktes i höstas den 31 oktober och efter kontroll den 7 mars i år så sågs den senast den 15 april.

                                            2022 – 06 – 10

Den 18 oktober 2021 ringmärktes en gransångare i Chateauneuf-sur-Isere som ligger i Rhonedalen mellan Lyon och Camargue i södra Frankrike. Nu i våras den 29 april kontrollerades den på Nidingen. Detta är andra gången som en franskmärkt gransångare kontrolleras på ön.

                                            2022 – 06 – 15

En sädesärla som märktes förra året den 10 augusti som årsunge, hittades i år den 11 juni som nydöd vid Tullbron i Falkenberg. Fynd av sädesärlor är inte speciellt vanliga, då endast 11 fynd har kommit på över 4000 märkta.

                                            2022 – 06 – 16

Fynd av två döda silltrutar under juni. Den första var märkt sommaren 2016 och återfanns endast som tars med ring den 1 juni i år på Nötteröy som ligger på västra sidan av Oslofjordens mynning. Den andra märkt första juli 2019 och hittat död 10 juni i år som ”kanske förgiftad”. Kan det ha varit fågelinfluensa tro? Den hittades på Langli söder om Esbjerg i södra Danmark där en av landets största silltrutkolonier ligger.

                                            2022 – 06 – 20

Den 29 april kontrollerades två utländska gransångare, dels en fransk se 2022–06–10, och nu kom svaret på den andra. Det var en spanskmärkt från den 12 april i år. Märktplatsen var utanför Girona i nordöstligaste hörnet av Spanien precis söder om  franska gränsen. Avståndet från märkplatsen till Nidingen är nästan 1800 km, vilket ger en flytthastighet på över 100 km per dag, imponerande.

En treårig silltrut avlästes den 10 april på stranden i Velsen-Noord, sjöinfarten till Amsterdam.

                           2022 – 06 – 27

Den 20 maj i år landade en pilgrimsfalk tillfälligt på stora bryggan på Nidingen. Falken satt så lämpligt att det gick att läsa av en stor färgring med inskription på höger ben. Falken visade sig vara märkt som unge i ett berg i Varbergs kommun sommaren 2018.

Detta var den femte pilgrimsfalken som avlästs eller återfunnits på Nidingen. Av de tidigare har två kommit från Halland, en från Västergötland och den sista från Ångmanland.

                           2022 – 06 – 28

Svar på två koltrastar som kontrollerades den 10 respektive 16 mars nu i vår. De var båda ringmärkta i Nederländerna. Den första var märkt 14 december 2016 i Assen, som ligger i nordöstra delen av landet, och den andra i Castricum, strax norr om Amsterdam, den 16 oktober 2020. Båda kontrollerna faller väl in det kända flyttningsmönstret. Den första hade uppnått i skaplig ålder då den var minst sju år vid kontrollen.

Ytterligare ett svar på en nederländsk märkt fågel kom samtidigt. Det var en rödhake som ringmärktes i Bloemendaal den 2 oktober 2021. Platsen ligger halvvägs till kusten rakt väster om Amsterdam och den kontrollerades på Nidingen den 19 mars i våras.

                           2022 – 06 – 30

Två skärsnäppor avlästa i Longyearbyen på Svalbard igen. Båda avlästes den 23 juni. Den ena var märkt i april 2019 på Nidingen och sågs även i juni 2020 i Longyearbyen. Den andra var märkt i våras den 22 april och kontrollerades senast den 14 maj på Nidingen.

2022 – 07 – 07

I Skudeneshamn, som ligger söder om Stavanger på norska västkusten, avlästes en tretåig mås den 27 juni i en koloni med hjälp av webbkamera. Kameran övervakar kolonin för att se hur utvecklingen på häckningarna. Måsen var märkt som unge 2018 på Nidingen och är inte sedd någonstans sedan dess. 2019 avlästes två andra tretåiga måsar från Nidingen på samma sätt, se 2019–08–19.

                                            2022 – 07 – 13

Den 29 maj i år kontrollerades en brunsiska på ön. Den var märkt två år och tre dagar tidigare vid Mölens fågelstation på norska sydostkusten. Av de 17 främmande kontroller av gråsiskor som gjorts på Nidingen så har fem kommit från Norge.

Sädesärla är en art som inte är så vanlig i återfyndsmaterialet, nu kom årets andra, men ändå bara den 12:e totalt på över 4000 märkta. Den nu inkomna var en som märktes den 19 augusti 2020 och nu blev den tagen av katt i Utby, Göteborg den 8 juli.

Två silltrutar rapporterades. Den ena som var två år blev avläst i Oostende i Belgien den 9 juli, alltså en som ännu inte blivit tillräckligt gammal för att häcka. Den andra var  15 år gammal och hittades under en kraftledning i Sätila i sydvästra Västergötland också den 9 juli i år.

                                            2022 – 08 – 01

Ytterligare en silltrut avläst i Belgien i juli. Denna gång en ettåring som sågs den 6 juli i Zeebrugge. Intorkat ben efter en annan silltrut hittades på Hållö utanför Smögen i Bohuslän i slutet av juli. Även den var ettårig.

En så kallad komposttrut, vilket är en gråtrut som rotat i öns kompost och där blivit fångad och ringmärkt, märktes den 28 juli 2019 som fullt utfärgad trut. Nu den sista juli så återfanns den nydöd på yttersta spetsen av Skagen på Nordjylland.

En tretåig mås kontrollerades på samma plats i Skagen den 28 juli. Den måsen märktes på Nidingen den 2 juli 2012 som häckande hane och har sedan häckat på Nidingen varje år. Den ”brukar” ses i Skagen efter häckningen eller åtminstone har den lästs av under fyra olika år.

                                            2022 – 08 – 03

Fem avlästa silltrutar, fyra från Skagen i Danmark i slutet av juli och en från september 2016 (!) i Portugal. Två vardera var märkta 2016 och 2017 samt en 2020.

                                            2022 – 08 – 04

Fem avlästa tretåiga måsar i Hirtshals den 2 augusti. Två av måsarna fotograferades på Nidingen dagen innan! och en annan återvände till Nidingen och sågs på sin häckningsplats den 5:e. Tre av måsarna var märkta 2016, en 2014 och en 2019.

En femårig silltrut avlästes i Vorupör på danska västkusten den 24 juli och en tvåårig i Le Portel på franska västkusten den 4 augusti.

                                            2022 – 08 – 09

En sexårig tretåig mås avlästes i Torsminde, mitt på danska västkusten, den 6 augusti. Den hade eventuellt gjort häckningsförsök på Nidingen i år och sågs på ön senast den 1 augusti.

En sexårig silltrut sågs födosökande på en åker i Frillesås,Halland den 6 augusti. Den gjorde även ett besök på Nidingen i år.

                                            2022 – 08 – 10

Återigen avläsningar av tretåiga måsar i Hirtshals, Danmark. Denna gång fyra individer från 7 augusti. Tre var märkta som ungar 2017,2018 och 2020. Den fjärde var märkt som häckande 2019 på ön, men i år har den troligen häckat i Hirtshals hamn, se även 2022-05-03.

                                            2022 – 08 – 12

Stationens äldsta fynd av en tobisgrissla kom nu från Anholt, 70 km söder om Nidingen. Grisslan var märkt i juni 1996 och nu hittad nydöd den 16 juni 2022, alltså blev den 26 år!. Stationen har ett par äldre grisslor som kontrollerats som häckande på ön.

                                                          2022 – 08 – 15

En relativt sent flyttande koltrast som märktes den 8 maj 2021, kontrollerades den 25 mars i år på ön Helgoland i tyska bukten.

En av årets ungar av de tretåiga måsarna hittades nydöd i Feddet,Faxe på södra Själland den 12 augusti. Så sent som den 5 augusti så fotograferades ungen på Nidingen.

                                            2022 – 08 – 23

En treårig skärsnäppa fotograferades i Longyearbyn på Svalbard den 7 augusti. Den är tidigare avläst på samma ställe i augusti och september både 2020 och 2021. I oktober 2021 var den tillbaks på Nidingen.

                                            2022 – 08 – 24

Återigen ett antal avlästa tretåiga måsar i Hirtshals på danska nordvästkusten. Denna gång kom 15 avlästa under augusti månad. Två var märkta som adulta häckande och de övriga som boungar. En av de märkta boungarna var född i år och de övriga mellan 2017 och 2020.

                                            2022 – 08 – 25

En skärsnäppa som märktes sista oktober förra året som årsunge, kontrollerades även under våren några gånger fram till 15 april.  Två gånger, dels i maj och nu den 18 augusti så avlästes den i Longyearbyn på Svalbard.

                                            2022 – 08 – 30

Ytterligare fyra avlästa skärsnäppor i Longyearbyn mellan 18 och 28 augusti i år. Tre av dem är avlästa även tidigare år i samma område. Äldst var en som ringmärktes i december 2011 som årsunge och var alltså 11 år nu.

                                            2022 – 08 – 31

Stationens sjunde fynd av kanadagås blev en som sköts i Mariager den 28 augusti.  Mariager ligger ca fem mil söder om Ålborg på östra sidan av Danmark. Den märktes på Nidingen den 6 juli 2019 när den ruggade på ön. De övriga fynden har alla kommit från Hallandskusten.

En stare som kontrollerades på Nidingen 20 juni i år var märkt som bounge i Halden, sydostligaste Norge, den 23 maj. Det går undan, då den kontrollerades endast 28 dagar efter märkningen som unge i boet. Detta var andra norskmärkta starungen som kontrollerats på Nidingen.

                                            2022 – 09 – 02

En sjuårig tretåig mås avlästes i Skagen, danska nordspetsen, den 10 augusti. Åtta dagar tidigare sågs den i Hirtshals. Den avlästes också på Nidingen under juli månad och troligen gjorde den då ett häckningsförsök.

                             2022 – 09 – 22

Gråtrutar är ofta duktiga på att finna och utnyttja födokällor kring människor, som t.ex. att lära sig vilka balkonger som regelbundet kan leverera mat. Nu avlästes en sådan gråtrut på en balkong i Majorna i Göteborg den 15 september. Den är avläst där tidigare och ses ofta. Finns där ingen mat när den kommer så knackar den på fönstret med näbben. Den märktes den 11 november 2007 och var nu nästan 15 år.

Ett märkligt fynd på en av årets tretåiga måsungar kom från Gran i Opland, Norge. Gran ligger några mil norr om Oslo och är alltså långt i från havet. Den hittades den 15 september och hade då legat död ett tag. Några liknande inlandsfynd av tretåig mås har stationen inte tidigare.

                                            2022 – 09 – 28

Ett fynd av en silltrut som inte var färgmärkt. Fyndet gjordes den 21 september och kom från Douaouda i Algeriet, som ligger ett par väster om Alger.  Truten hittades sjuk/skadad på stranden men dog några timmar senare. Den var märkt sommaren 2018 på Nidingen.

                                            2022 – 09 – 29

För första gången kom en avläsning av en skärsnäppa från Björnöya som ligger ca 250 km söder om Svalbard. Den märktes på Nidingen i slutet av april 2019 och avlästes nu den 26 september. Detta var första gången den sågs efter märkningen.

                                            2022 – 09 – 30

En tvåårig silltrut avlästes på Sankt Peter-Ording, norr om Elbes mynning vid tyska Nordsjökusten, den 20 augusti. På den platsen har många silltrutar avlästs.