DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – TISDAG 23 APRIL 2019


VÄDER

En temperaturmässigt varm dag, men med en stark och kylig vind.

Min temp +9,1 °C kl. 06 och max temp +15,6°C kl. 16.

Nederbörd: 0 mm.

02:00: Medelvind O 5,7 m/s, byvind 7,3 m/s, +10,0 °C, vattenstånd -16 cm, 1 021,5 hPa

08:00: Medelvind O 6,8 m/s, byvind 9,1 m/s, +10,1 °C, vattenstånd -11 cm, 1 021,8 hPa

14:00: Medelvind SO 8,8 m/s, byvind 13,1 m/s, +14,5 °C, vattenstånd -14 cm, 1 019,7 hPa

20:00: Medelvind O 11,7 m/s, byvind 14,9 m/s, +14,4 °C, vattenstånd -19 cm, 1 017,1 hPa

Väderdata gäller för Nidingen, medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI, förutom nederbörd och lufttryck, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 05:46 och ner 20:37.

PERSONAL

Josefina Pehrson Åström, Marianne Bäckwall, Johan Bergquist, Linnea Johansson och Anton Kvarnbäck.

VERKSAMHET                                 

23 nät 05:00-11:00 (138 nättimmar).

25 burar i Kausan och på Hamnudden samt 20 burar på Playan 05:00-21:00 (720 burtimmar).

OBSERVATIONER:

VITNÄBBAD ISLOM? – En islom sträckte förbi norr om ön 06:07, det var en fin obs men på lite för långt avstånd för en säker artbestämning.

HUSSVALA – Årets första sträckte förbi idag.

GULÄRLA – 1 ex rastade en stund på Västudden innan den drog iväg mot fastlandet

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

75 individer av 11 arter:

Skärsnäppa 5, ängspiplärka 1, sädesärla 1, gärdsmyg 1, järnsparv 1, rödhake 28, stenskvätta 1, taltrast 1, gransångare 9, lövsångare 26 och sävsparv 1.

Antalet ringmärkta fåglar i april månad uppgår till 1879 och i år totalt till 2575.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2019.html

KONTROLLER

Egna kontroller:
Totalt 12 redan ringmärkta skärsnäppor fångades in under dagen, majoriteten av dem under kvällen.

En av de mer intressanta var en individ som förutom sin metallring endast hade en liten svart färgring kvar. Under årens lopp slits plastringarna och det är inte ovanligt att de trillar av, men ofta hinner vi återfånga snäppan innan dess och byta ut de slitna ringarna mot nya fräscha. Den här individen ringmärktes 2012 av Andreas Eriksson och har sedan dess inte påträffats igen en endaste gång, varken här på Nidingen eller någon annanstans (så vitt vi vet). Ikväll fick den en välbehövlig uppgradering – en svart flagga med kombinationen BSV.

Som kontrast kan nämnas en annan av dagens kontroller, även den ringmärkt 2012, och som sedan dess kontrollerats 34 gånger, samtliga här på ön.

Korttidskontroller:

Järnsparv 1, rödhake 1 och kungsfågel 2.

UPPDRAGSARBETE

Inget uppdragsarbete idag.

ÖVRIGT

Dagens starka ostvindar verkar ha sinkat de sträckande småfåglarna något, men lövsångarna kämpade på i blåsten och idag gick de om gransångarna med råge!

Årets första stenskvätta var en välkommen bonus i fångsten, men var är den svartvita flugsnapparen?
Undertecknad klippte ”gräset” i nätgatorna runt torget och hönshuset idag, med andra ord mejades trift och mandelblom ner då näten tyvärr fastnar i dessa.

Ett trasigt nät vid flädern ersattes med ett nytt.

VID DATORN

Josefina Pehrson Åström

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *