DAGBOK NIDINGENS FÅGELSTATION – MÅNDAG 25 MARS 2019

VÄDER

Morgonen började med tunga moln och lätt regn. Regnet upphörde rätt snart och molnen började skingras. Under dagen växlande molnighet och e hel del sol.

Min temp +3,5°C kl. 04. Max temp +6,6°C kl. 11 och 12.

Nederbörd: 1,5 mm.

01:00: Medelvind SV 8 m/s, byvind 11 m/s, +4,9°C, lufttryck 1 007 hPa, vattenstånd -2 cm.

07:00: Medelvind N 5 m/s, byvind 8 m/s, +4,1°C, lufttryck 1 007 hPa, vattenstånd +2 cm.

13:00: Medelvind N 6 m/s, byvind 10 m/s, +6,3°C, lufttryck 1 015 hPa, vattenstånd -3 cm.

19:00: Medelvind NV 6 m/s, byvind 11 m/s, +5,1°C, lufttryck 1 018 hPa, vattenstånd +12 cm.

Väderdata gäller för Nidingen medan vattenståndet registreras vid Råö på Onsalahalvön.

Alla uppgifter är från SMHI förutom lufttryck och nederbörd, som mäts av Gottskär Hotells väderstation.

Solen gick upp 06:04 och ner 18:34.

PERSONAL

Dennis Kraft, Sven-Åke Karlsson och Eva Åkesson.

VERKSAMHET

12 nät 05:45-07:30, 19 nät 07:30-08:00 och 28 nät 08:00-13:45 (172 nättimmar). 
25 burar i Kausan 06:00-19:00, varav 3 burar försedda med fågelfrön (325 burtimmar).

Fröfällan vid Strandoxeln 06:00-19:00 (13 timmar).

OBSERVATIONER

SÅNGSVAN – En flock om 25 drog förbi ön i nordostlig riktning.

TOBISGRISSLA – Rätt många grisslor uppe på ön och inspekterar sina boplatser.

SVART RÖDSTJÄRT – Den honfärgade fågeln har hållit till i Kausan större delen av dagen.

BRANDKRONAD KUNGSFÅGELEn tidigare ringmärkt hona kontrollerades.

TRÄDKRYPARE – Årets första blev den trädkrypare som idag fångades och ringmärktes.

KORNSPARV – Idag visade den sig åter för Eva som stod och spanade av inre delen av Kausan

Samtliga observationer för de tre senaste dagarna kan ses på följande länk:

https://www.artportalen.se/search/sightings/site/2117325/taxon/4000104/days/3

RINGMÄRKNING

20 individer av 10 arter:

Skärsnäppa 1, skärpiplärka 1, gärdsmyg 4, järnsparv 2, rödhake 1, koltrast 4, kungsfågel 3, trädkrypare 1, bofink 2 och grönfink 1.

Skärsnäppa och trädkrypare var nya märkarter för året.

Antalet ringmärkta fåglar i mars månad uppgår till 378 och i år totalt till 378.

Utförlig ringmärkningstabell för innevarande år finns på hemsidan:

http://nidingensfagel.se/ringmarkning/2018.html

KONTROLLER

Egna kontroller:

Två järnsparvar märkta 16/10 resp. 27/10 2018 som har övervintrat på ön.

Tre skärpiplärkor som är födda på ön , en 2015 och två 2017.

Korttidskontroler av två gärdsmygar, en järnsparv, en koltrast, tre kungsfåglar, en brandkronad kungsfågel och en blåmes.

UPPDRAGSARBETE

Inget idag.

ÖVRIGT

Efter att morgonens duggregn slutat blev det en succesivt allt finare dag. Det blev inget större inflöde av fåglar viket visade sig i fångsten med nästan lika många kontroller som nymärkningar. Morgondagen lär inte bli bättre men en vet ju aldrig vad den har i sitt sköte, kanske kommer den efterlängtade i morgon!

VID DATORN

Dennis Kraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *